Oznaka: ortofoto

Slika izgrađenosti Hrvatske do 1968.

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja objavilo je u ISPU Informacijskom sustavu prostornog uređenja snimke Hrvatske nastale prije 1968. Snimke otkrivaju izgled, veličinu, gustoću i tip naselja, rasprostranjenost cestovne mreže i ostale infrastrukturu te brojne druge zanimljive urbanističke podatke o Hrvatskoj iz tog vremena.

www.mgipu.hr

Te su snimke posebno korisne i postupcima izdavanja akata za gradnju i uporabu građevina, u postupcima ozakonjenja nezakonito izgrađenih građevina kao i u drugih postupcima prostornog uređenja i gradnje.

Naime, građevine izgrađene do 15. veljače 1968. izjednačene su sa zakonito izgrađenim građevinama te ih stoga nije potrebne ozakoniti tj. legalizirati. Potrebno je imati dokaz da je građevina izgrađena prije navedenog datuma i taj dokaz mora biti potvrđen od nadležnog tijela.

Jedan od dokaza da je građevina izgrađena do 15.2.1968. je i podatak da je ona do toga dana evidentirana na katastarskom planu ili drugoj službenoj kartografskoj podlozi, da je bila snimljena ili registrirana u bilo kojem službenom registru, karti itd. Uvid u postojeće karte i snimke najjednostavniji je i za vlasnika građevine tj. investitora financijski najpovoljniji način dokazivanja vremena gradnje građevine.

Objavljeni podaci nastajali su kroz dugi niz godina i brojna snimanja. A dio njih je prikupljen i iz vojnih karata. Naime, područje Hrvatske bilo je snimano i za potrebe vojske bivše Jugoslavije. Ministrica graditeljstvo i prostornog uređenja Anka Mrak-Taritaš pokrenula je prije tri je godine procedure dobivanja vojnih snimaka iz zraka hrvatskog područja. Vojne su snimke (aerofotogrametrijski materijal – 1968.) dostavljene Državnoj geodetskoj upravi (DGU) koja je nadležna institucija za brigu o nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka. Državna geodetska uprava dobivene snimke tehnički je obradila i njima popunila svoju evidenciju.

Snimke Hrvatske do 15.2.1968. posebno su značajne onim građanima koji su podnijeli zahtjev za ozakonjenjem svoje građevine jer nisu bili sigurni je li ona bila sagrađena prije ili poslije toga datuma. Te su snimak važne i onim građanima koji su građevine sagrađene do 15.2.1968. dogradili odnosno nadogradili nakon toga datuma jer će snimkom moći na najjednostavniji način dokazivati koji je dio građevine potrebno ozakoniti.

Snimke su koristan alat i onim građanima koji zbog bilo kojeg razloga žele dokazati legalnost svoje građevine sagrađene prije 15.2.1968. bilo da u njoj žele otvoriti obrt, pokrenuti neku drugu gospodarsku aktivnosti, iznajmljivati ju, prodavati ili nešto drugo, jer će pomoću snimke na jednostavan način moći pribaviti uporabnu dozvolu.

Snimke imaju i veliku stručnu i znanstvenu vrijednost jer se uvidom u njim može na zanimljiv način proučavati urbanistički razvoj hrvatskog prostora, uočavati poželjne I nepoželjne trendove kako bi se ovi nepoželjni u daljnjem planiranju mogli izbjeći.

Informacijski sustav prostornog uređenja (ISPU)

Preuzeto sa mgipu.hr