Oznaka: energetski certifikati

Održana prva informativna radionica za potencijalne prijavitelje u sklopu poziva ‘Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora

U srijedu, 3. siječnja 2018., u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja održana je prva informativna radionica za predstavnike tijela državne vlasti i državne uprave, jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave, javnih ustanova, ustanova, vjerskih zajednica i udruga s javnim ovlastima koje obavljaju društvene djelatnosti, potencijalne prijavitelje na poziv za dostavu projektnih prijedloga ‘Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora’.

 

Intenzitet sufinanciranja za pojedine aktivnosti u određenom projektu energetske obnove ovisi o vrsti aktivnosti koje se prijavljuju i području na kojem se projekt provodi, a kreće se od 35% do 85% za Primorsku, odnosno od 50% do 85% za Kontinentalnu Hrvatsku te ovisi i o indeksu razvijenosti jedinice područne (regionalne) samouprave na čijem području se zgrada nalazi.

Novost u ovom Pozivu je mogućnost stručne podrške u pripremi projektnih prijedloga od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Sektora za energetsku učinkovitost (FZOEU/SEU). U svrhu korištenja stručne podrške od FZOEU-a/SEU-a potencijalni Prijavitelj se može prijaviti e-poštom upućenom na: javne.eu@fzoeu.hr Cijela procedura vezana uz pružanje stručne podrške i, posljedično, izdavanje Izjave o spremnosti dokumentacije bit će opisana i na mrežnim stranicama FZOEU-a www.fzoeu.hr.

Za vrijeme trajanja poziva, Ministarstvo i FZOEU, u funkciji Posredničkog tijela razine 2 i kao pružatelji preporučene stručne podrške potencijalnim prijaviteljima u pripremi projektnih prijedloga, kao i HBOR-a kao tijelo koje provodi financijski instrument ‘ESIF Krediti za energetsku učinkovitost’, sudjeluju na  informativnim radionicama koje se održavaju svake druge srijede u prostoru Ministarstva u Zagrebu, Ulica Republike Austrije 14. Zbog iznimnog interesa i popunjenosti svih ponuđenih termina, Ministarstvo je danas otvorilo još četiri dodatna termina.

PREZENTACIJE

 1. MGIPU: Sufinanciranje energetske obnove javnih zgrada iz EU fondova
 2. FZOEU: Energetska obnova zgrada javnog sektora – stručna podrška
 3. FZOEU: Provedba ugovora sufinanciranih bespovratnim EU sredtsvima za period 2014.-2020.
 4. HBOR: Financijski instrument ‘ESIF krediti za energetsku učinkovitost’

Informativne radionice – prijave i termini             Poziv 4c1.4.

preuzeto sa mgipu.hr

Novi energetski certifikati od 30. rujna 2017.

Od 30. rujna na snagu bi trebali stupiti novi Pravilnik i Metodologija.

Mjenja se izgled energetskih certifikata, a jedna od bitnijih stavki, osim računanja do isporučene i primarne energije, je svakako što će baza podataka izdanih certifikata biti javno objavljena, te će građani moći provjeriti izdane certifikate.

Više pročitajte u nastavku:

U tijeku je izrada novog Pravilnika o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju te nove Metodologije provođenja energetskog pregleda zgrada. Objava navedenog Pravilnika planira se do kraja kolovoza 2017. Novi Pravilnik i Metodologija primjenjivati će se od 30. rujna 2017. godine. Novim Pravilnikom o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju, a prema novoj Metodologiji provođenja energetskog pregleda zgrada 2017, energetsko certificiranje će obvezno uključivati proračun potrebne specifične godišnje toplinske energije za grijanje i hlađenje ili klimatizaciju zgrade za referentne klimatske podatke, proračun specifične godišnje primarne energije, specifične godišnje isporučene energije i specifične godišnje emisije ugljičnog dioksida.

Također je u završnoj fazi izrada INFORMACIJSKOG SUSTAVA ENERGETSKIH CERTIFIKATA (IEC), aplikacije koja će omogućiti ovlaštenim osobama za energetsko certificiranje, energetske preglede zgrada i redovite preglede sustava grijanja, sustava hlađenja i sustava ventilacije i klimatizacije u zgradi, izdavanje i pohranu energetskih certifikata i unos podataka o energetskom stanju zgrade. Objava aplikacije se planira krajem kolovoza 2017. Obveznom primjenom Pravilnika o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (30. rujna 2017.) izdavanje energetskih certifikata u Republici Hrvatskoj biti će moguće jedino pomoću INFORMACIJSKOG SUSTAVA ENERGETSKIH CERTIFIKATA (IEC).

U suradnji s izrađivačem navedene aplikacije Ministarstvo će krajem kolovoza i početkom rujna 2017. godine organizirati predstavljanje informacijskog sustava IEC, kroz kratke edukacije ovlaštenih certifikatora u Slavonskom Brodu, Rijeci, Splitu, Zagrebu i Osijeku prema slijedećim terminima:
28.08.2017. – Slavonski Brod, Veleučilište Slavonski Brod, 10-14 h ;
29.08.2017. – Rijeka, Tehnički fakultet, 15-19 h;
30.08.2017. – Split, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, 14-18 h;
31.08.2017. – Zagreb1, Građevinski fakultet, 10-14 h;
01.09.2017. – Osijek, Građevinski fakultet, 10-14.30 h;
02.09.2017. – Zagreb2, Fakultet strojarstva i brodogradnje, 9-13h.

Za sva pitanja i dodatne informacije vezane uz korištenje IEC-a ovlašteni certifikatori se mogu obratiti na našu e-mail adresu: infoIEC@mgipu.hr;

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, ovlaštenim osobama za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi, daje na besplatno korištenje računalni PROGRAM ZA ODREĐIVANJE ENERGETSKOG SVOJSTVA ZGRADE (PESZ), koji omogućava proračun energetskog svojstva zgrade do primarne energije uključujući module definiranja karakteristika zgrade, toplinskih dobitaka i gubitaka, termotehničkih sustava grijanja, hlađenja i potrošne tople vode, rasvjete i pregled energetskog certifikata. Program omogućava dinamički satni proračun potrebne toplinske energije zgrade.

Također, računalni program PESZ omogućava provedbu proračuna primarne energije u sklopu izrade Elaborata tehničke, ekološke i ekonomske izvedivosti alternativnih sustava.

U vremenu od objave do početka primjene Pravilnika i Metodologije, ovlaštene osobe za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi moći će testirati Računalni program za određivanje energetskog svojstva zgrade koji se već sada može preuzeti OVDJE

Ovlaštene osobe za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi osim navedenog računalnog programa mogu koristiti i druge na tržištu dostupne programe za određivanje energetskog svojstva zgade, ali izdavanje certifikata bit će moguće isključivo preko aplikacije Informacijskog sustava energetskih certifikata (IEC).

Algoritam za izračun energetskih svojstava zgrada (objavljen 15. svibnja 2017. u obveznoj primjeni od 30. rujna 2017.)
 

preuzeto sa mgipu.hr

Nacrt Pravilnika o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju na javnom savjetovanju od 05.06.2017. do 05.07.2017.

Počinju pripreme za uvođenje novog Pravilnika o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju prema kojem će energetsko certificiranje zgrade obvezno uključivati proračun potrebne godišnje specifične toplinske energije za grijanje i hlađenje ili klimatizaciju zgrade za referentne klimatske podatke, proračun specifične godišnje primarne energije, specifične godišnje isporučene energije i specifične godišnje emisije CO2.  

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja izradilo je Nacrt Pravilnika o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju za koji se provodi javno savjetovanje u razdoblju od 5. lipnja 2017. do 5. srpnja 2017. godine.  

Ovim Pravilnikom propisuju se način i uvjeti provedbe energetskog pregleda zgrade i redovitog pregleda sustava grijanja, sustava hlađenja i sustava ventilacije i klimatizacije u zgradi, sadržaj izvješća o tim pregledima, način energetskog certificiranja, sadržaj i izgled energetskog certifikata i kriteriji za zgrade s malim energetskim potrebama, način gospodarenja energijom u zgradama koje troše energiju i vodu, utvrđivanje mjera za  poboljšanje energetske učinkovitosti i njihove isplativosti.

Nacrt Pravilnika o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju 

Energetski certifikat zgrade
 

preuzeto sa mgipu.hr

Ministarstvo daje na besplatno korištenje računalni program za određivanje energetskog svojstva zgrade

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, osobama ovlaštenim za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi, daje na besplatno korištenje računalni program za određivanje energetskog svojstva zgrade, izrađen od strane Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta organizacije i informatike.

Računalni program omogućava proračun energetskog svojstva zgrade do primarne energije uključujući module definiranja karakteristika zgrade, toplinskih dobitaka i gubitaka, termotehničkih sustava grijanja, hlađenja i potrošne tople vode, rasvjete i pregled energetskog certifikata. Program omogućava dinamički satni proračun potrebne toplinske energije zgrade (Qh,nd).

Računalni program služi kao alat za unos potrebnih podataka i proračun svih veličina vezanih uz energetsko svojstvo pojedinog tipa zgrade koje su navedene u odgovarajućem energetskom certifikatu. Primjenom računalnog programa omogućava se energetsko certificiranje zgrada prema primarnoj energiji, odnosno usporedba s troškovno optimalnim razinama minimalnih zahtjeva na energetsko svojstvo zgrade, sukladno Uredbi br. 244/2012 i Smjernici 2012/C 115/01. Također, računalni program omogućava provedbu proračuna primarne energije u sklopu izrade Elaborata tehničke, ekološke i ekonomske izvedivosti alternativnih sustava. Računalni program namijenjen je ovlaštenim osobama za izradu energetskih certifikata od strane Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja.

Računalni program omogućava proračune svih vrsta tehničkih sustava, pripadajućih dijelova i uređaja koji se koriste u različitim tipovima zgrada:

 • Jednoobiteljske kuće
 • Višestambene zgrade
 • Uredske zgrade
 • Zgrade obrazovnih institucija
 • Hoteli i restorani
 • Objekti veleprodaje i maloprodaje
 • Bolnice
 • Sportski objekti

 
Računalni program za određivanje energetskog svojstva zgrade možete preuzeti putem niže navedenih poveznica. Ovdje napominjemo kako se programi za instalaciju i datoteka Primjer_poslovne_zgrade.ecp  nalaze u ‘zip’ formatu te ih je potrebno prije korištenja otpakirati :

Ovim putem Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja poziva osobe ovlaštene za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi na  aktivno korištenje računalnog programa za određivanje energetskog svojstva zgrade.

Skrećemo pozornost da će u rujnu 2017. godine stupiti na snagu novi Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju prema kojem će energetsko certificiranje zgrade obvezno uključivati proračun potrebne godišnje specifične toplinske energije za grijanje i hlađenje ili klimatizaciju zgrade za referentne klimatske podatke, proračun specifične godišnje primarne energije, specifične godišnje isporučene energije i specifične godišnje emisije CO2.  

Sa ciljem daljnjeg usavršavanja računalnog programa molimo da eventualne uočene nedostatke u radu programa prijavite na adresu e-pošte: 
ECprogram-info@mgipu.hr

Nova verzija Algoritma za proračun energetskih svojstva zgrade je postavljena na web stranici Ministarstva 15.5.2017. godine.

preuzeto sa mgipu.hr

ODRŽANA BESPLATNA RADIONICA ZA GRAĐANE O ENERGETSKOJ UČINKOVITOSTI

U Gradskoj vijećnici Grada Rijeke održala se besplatna radionica za građane na temu energetske učinkovitosti i racionalne potrošnje energije u kućanstvima. Radionica se provodi u sklopu EU projekta FIESTA – Families Intelligent Energy Saving Targeted Action, čiji je cilj promicanje energetskih ušteda u obiteljima.

 

U gradskoj vijećnici održana besplatna radionica za građane o energetskoj učinkovitosti Radionicu su vodili voditelj projekta i predsjednik Udruge Cezar Marko Bačić i asistentica Iris Devčić. Nakon predstavljanja projekta Fiesta, građani su doznali na koje se sve načine mogu uključiti u njegovu provedbu. Uslijedila su predavanja o energetskoj učinkovitosti te mjerama koje građani mogu primijeniti u svojim domovima kako bi smanjili mjesečne račune za energiju. Na radionici se također govorilo o obnovljivim izvorima energije i mogućnostima sufinanciranja mjera energetske učinkovitosti dostupne u Hrvatskoj.

Voditelj projekta i predsjednik Udruge Cezar Marko Bačić Polaznicima radionice podijeljeni su besplatni priručnici “Fiesta – vodič za energetsku učinkovitost”, čiju je izradu sufinancirala Europska unija u okviru programa “Inteligentna energija za Europu”.

Građani koji su propustili današnju radionicu, imat će još jednu priliku poslušati predavanja koja im mogu biti od velike koristi u svakodnevnom životu, i to 18. studenog 2016. u Gradskoj vijećnici, s početkom u 8.30 sati.

preuzeto sa rijeka.hr

Rijeka prednjači u energetskoj obnovi zgrada

08.11.2016. Obnovljene riječke zgrade do sada su u prosjeku smanjile potrošnju energije za više od 60-ak posto, tako da zadani uvjet od 50% uštede ne bi trebao predstavljati problem, čulo se danas na skupu koji je u Rijeci inicirala Udruga Upravitelj i tvrtka Rockwool Adriatic. Koliki je interes za energetsku obnovu vidjelo se i po velikom broju sudionika koji su došli poslušati predavanja Fonda i ministarstva.

Obnovljene riječke zgrade do sada su u prosjeku smanjile potrošnju energije za više od 60-ak posto, tako da zadani uvjet od 50% uštede ne bi trebao predstavljati problem, čulo se danas na skupu koji je u Rijeci inicirala Udruga Upravitelj i tvrtka Rockwool Adriatic. Koliki je interes za energetsku obnovu  vidjelo se i po velikom broju sudionika koji su došli poslušati predavanja Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja. Predstavnici tih institucija mnogobrojne sudionike su upoznali s novim uvjetima te procedurom prijave na javni poziv za energetsku obnovu višestambenih zgrada.

„Rijeka je hrvatski lider u energetskoj obnovi, sustavno se obnavljaju kako stambene zgrade tako i zgrade javnog sektora. Primjera radi, od 426 višestambenih zgrada čije je sufinanciranje odobrio Fond temeljem prošlih natječaja njih 30-ak posto se nalazi baš na području Rijeke“, istaknuo je na uvodnom dijelu radionice v.d. direktora Fonda Ljubomir Majdandžić. Objasnio je da se od ove godine umjesto nacionalnih za obnovu koriste sredstva iz europskih fondova pa su s obzirom na to modificirani i uvjeti te procedura prijave.

Međutim, kako kaže Majdandžić, ovaj javni poziv donosi i niz pozitivnih pomaka –  veća stopa sufinanciranja, koja je od prijašnjih, u većini slučajeva, 40% narasla na visokih 60%. Uz ovako visoki postotak, povećava se i nominalni iznos poticaja sa prijašnjih 1,4 milijuna kuna na „vrtoglavih“ 13 milijuna kuna po projektu, što će sigurno potaknuti građane da se odluče na obnovu svojih zgrada.  

Do 2020. godine Hrvatskoj je prema Operativnom programu „Konkurentnost i kohezija“ za ovu namjenu na raspolaganju 70 milijuna eura. Prvi krug poticaja vrijednih 147 milijuna kuna otvoren je 17. listopada kada je Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja objavilo javni poziv za dostavu projektnih prijedloga. Međutim, kako je na radionici istaknuo pomoćnik ministra Danijel Žamboki ukoliko vrijednost prijava koje udovoljavaju uvjetima bude veća od planirane povećat će se iznos alokacije. Stoga je pozvao upravitelje i predstavnike stanara da se što prije jave Fondu koji će im biti stručna podrška u pripremi projektne aplikacije. Naime, treba uzeti u obzir da svi projekti koji se prijavljuju na sufinanciranje moraju u sklopu ostale dokumentacije priložiti i Izjavu Sektora za energetsku učinkovitost Fonda o spremnosti projektnog prijedloga pa ne bi trebali čekati zadnji tren s prijavama.

 A s prijavama sigurno neće čekati u Rijeka stanu. Njihov direktor Tomislav Štimac kaže da već ima spremnih 40-ak zgrada koje će kandidirati za sufinanciranje.

Vjekoslav Visković iz tvrtke Rockwool pohvalio je osviještenost građana i dobru suradnju s upraviteljima na području Primorsko-goranske županije.  ‘Vrijeme masovnih energetskih obnova pravo je vrijeme za razmišljanje i o protupožarnoj zaštiti naših kuća i zgrada. Stoga je iznimno bitno kakve materijale koristimo kako bismo postigli maksimalnu energetsku uštedu a da se pritom ne ugrožava sigurnost stanara’, kaže Visković.  

 

Energetska obnova višestambenih zgrada – MGIPU
PDF 601.36 kB

 

Energetska obnova višestambenih zgrada – uloga Fonda
PDF 2.37 MB

 

Energetska obnova višestambenih zgrada – postupci nabave
PDF 665.44 kB

 preuzeto sa fzoeu.hr