Oznaka: energetski certifikat

Ministarstvo daje na besplatno korištenje računalni program za određivanje energetskog svojstva zgrade

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, osobama ovlaštenim za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi, daje na besplatno korištenje računalni program za određivanje energetskog svojstva zgrade, izrađen od strane Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta organizacije i informatike.

Računalni program omogućava proračun energetskog svojstva zgrade do primarne energije uključujući module definiranja karakteristika zgrade, toplinskih dobitaka i gubitaka, termotehničkih sustava grijanja, hlađenja i potrošne tople vode, rasvjete i pregled energetskog certifikata. Program omogućava dinamički satni proračun potrebne toplinske energije zgrade (Qh,nd).

Računalni program služi kao alat za unos potrebnih podataka i proračun svih veličina vezanih uz energetsko svojstvo pojedinog tipa zgrade koje su navedene u odgovarajućem energetskom certifikatu. Primjenom računalnog programa omogućava se energetsko certificiranje zgrada prema primarnoj energiji, odnosno usporedba s troškovno optimalnim razinama minimalnih zahtjeva na energetsko svojstvo zgrade, sukladno Uredbi br. 244/2012 i Smjernici 2012/C 115/01. Također, računalni program omogućava provedbu proračuna primarne energije u sklopu izrade Elaborata tehničke, ekološke i ekonomske izvedivosti alternativnih sustava. Računalni program namijenjen je ovlaštenim osobama za izradu energetskih certifikata od strane Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja.

Računalni program omogućava proračune svih vrsta tehničkih sustava, pripadajućih dijelova i uređaja koji se koriste u različitim tipovima zgrada:

 • Jednoobiteljske kuće
 • Višestambene zgrade
 • Uredske zgrade
 • Zgrade obrazovnih institucija
 • Hoteli i restorani
 • Objekti veleprodaje i maloprodaje
 • Bolnice
 • Sportski objekti

 
Računalni program za određivanje energetskog svojstva zgrade možete preuzeti putem niže navedenih poveznica. Ovdje napominjemo kako se programi za instalaciju i datoteka Primjer_poslovne_zgrade.ecp  nalaze u ‘zip’ formatu te ih je potrebno prije korištenja otpakirati :

Ovim putem Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja poziva osobe ovlaštene za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi na  aktivno korištenje računalnog programa za određivanje energetskog svojstva zgrade.

Skrećemo pozornost da će u rujnu 2017. godine stupiti na snagu novi Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju prema kojem će energetsko certificiranje zgrade obvezno uključivati proračun potrebne godišnje specifične toplinske energije za grijanje i hlađenje ili klimatizaciju zgrade za referentne klimatske podatke, proračun specifične godišnje primarne energije, specifične godišnje isporučene energije i specifične godišnje emisije CO2.  

Sa ciljem daljnjeg usavršavanja računalnog programa molimo da eventualne uočene nedostatke u radu programa prijavite na adresu e-pošte: 
ECprogram-info@mgipu.hr

Nova verzija Algoritma za proračun energetskih svojstva zgrade je postavljena na web stranici Ministarstva 15.5.2017. godine.

preuzeto sa mgipu.hr

Ministar Kuščević za Jutarnji list: “Osigurali smo 30 milijuna eura iz fondova EU i radimo na promjeni direktive EU.”

Na stranicama ministarstva objavljen je intervju ministra Lovre Kuščevića za Jutarnji list.
Donosimo dva zanimljiva pitanja vezana za legalizaciju i energetsku obnovu obiteljskih kuća:

Ide li uskoro natječaj za energetsku obnovu obiteljskih kuća koji mnogi čekaju?
Osigurali smo 30 milijuna eura iz fondova EU i radimo na promjeni direktive EU. U razradi su i drugi modeli kako bismo što prije krenuli s ovim projektom. Šteta što je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost odustao od ovog programa koji su financirali nacionalnim sredstvima, ali ulažemo sve napore da bi se sredstva EU prebacila i u ovaj program.

Što donosi izmjena i dopuna Zakona o nezakonito izgrađenim zgradama? Je li to nova legalizacija?
Zbog činjenice da velik broj sugrađana nije na vrijeme podnio zahtjev za ozakonjenje, produljujemo rok za podnošenje zahtjeva za ozakonjenje do 30. lipnja 2018. Zgrade izgrađene nakon 21. lipnja 2011. neće se moći ozakoniti na temelju Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama niti uz novi zahtjev, tako da nema govora o ozakonjenju nove bespravne gradnje. Dakle, mogućnost ozakonjenja i dalje će se odnositi samo na nezakonito izgrađene zgrade prema uvjetima iz Zakona iz 2012. godine koji je trenutno na snazi.

Obavijest prijaviteljima za sufinanciranje energetske obnove višestambenih zgrada

Poštovani/e,

podsjećamo da je ostalo još samo pet dana za prijavu na Javni poziv za sufinanciranje energetske obnove višestambenih zgrada. Apeliramo na sve zainteresirane prijavitelje koji su dokumentaciju doradili sukladno uputama Fonda da ne čekaju krajnji rok za predaju svojih projektnih prijedloga. Fond će raditi i ovaj vikend, pa savjetujemo da svi koji imaju kompletiranu dokumentaciju i Izjavu Fonda svoju prijavu, uz prethodnu najavu, donesu na završni pregled i uvezivanje odnosno pakiranje.

Prije predaje dokumentacije, svakako obratite pažnju i na sljedeće:

 • Važno je da budu priloženi originali dokumenata sukladno uvjetima Javnog poziva (potvrda o nekažnjavanju, Odluka suvlasnika i Izjava glavnog projektanta trebaju biti originalni dokumenti kao i Punomoć te Izjave o primljenim potporama, koje se prilažu prema potrebi!)
 • još jednom provjerite usklađenost ažuriranog popisa suvlasnika s Odlukom o energetskoj obnovi (npr. postoje li dva suvlasnika istog stana, potrebna su 2 potpisa u Odluci i sl.)
 • provjerite datum na potvrdi o nekažnjavanju kako se slučajno ne bi dogodilo da joj je istekao rok važenja (vrijedi 30 dana od dana izdavanja, a gleda se datum kad je projektni prijedlog službeno predan na Javni poziv).

Zahvaljujemo na suradnji!

Sektor za energetsku učinkovitost

preuzeto sa fzoeu.hr

OBAVIJEST o sufinanciranju energetske obnove obiteljskih kuća

Prenosimo obavijest objavljenu na stranica Fonda:

25.11.2016.

Poštovani,

ovim putem skrećemo pozornost zainteresiranim prijaviteljima kako je trenutno aktualan natječaj za sufinanciranje energetske obnove višestambenih zgrada – zgrada koje imaju više od 3 stambene jedinice, 66% stambene površine te njima upravlja upravitelj zgrada. LINK

Natječaj za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća nažalost neće biti objavljen u 2016. godini i u ovom trenutku ne možemo potvrditi točan datum kada se nastavlja s programom sufinanciranja. Bespovratna sredstva će od 2017. godine biti osigurana iz EU fondova, pa je odrednice programa potrebno uskladiti sa EU pravilima, na čemu upravo rade nadležna ministarstva. Kako bi se fizičkim osobama omogućila prijava za sufinanciranje energetske obnove privatnih kuća, Europska komisija između ostalog treba ići i u proces prilagodbe zakonodavstva. Nadležna ministarstva očekuju kako će taj proces biti završen do kraja godine, što znači da bi se Poziv na dostavu projektnih prijedloga za vlasnike obiteljskih kuća mogao očekivati već početkom iduće godine.

Za sve informacije savjetujemo da i dalje pratite naše stranice te stranice Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja.

Zahvaljujemo na razumijevanju!