referentna lista

Iz naše referentne liste poslova energetske certifikacije izdvajamo slijedeće:

 

 1. Energetska certifikacija nove građevine – Hotela Punta u Malom Lošnju (BRP 20 000 m2);
 2. Energetska certifikacija postojeće građevine – Hotel Alem Baško Polje (BRP 3 260 m2);
 3. Energetska certifikacija postojeće građevine – Hotel Komodor Orebić (BRP 10 400 m2)
 4. Energetska certifikacija postojeće građevine- Hotel Hrvatska Baška Voda (BRP 9 000 m2);
 5. Energetska certifikacija postojeće građevine Hotela Adriatic u Opatiji (BRP 22 000 m2);
 6. Energetska certifikacija postojećih građevina – Mega d.o.o. Pješčana uvala, Pula;
 7. Energetska certifikacija postojeće građevine- Trgovačkog centra TOWER CENTER RIJEKA (BRP 74 000 m2);
 1. Energetska certifikacija nove građevine supermarketa Plodine Zapruđe (BRP 10 000 m2);
 2. Energetska certifikacija nove građevine supermarketa Plodine Zagreb (BRP 4 000 m2);
 3. Energetska certifikacija nove građevine supermarketa Plodine Novalja (BRP 2 500 m2);
 4. Energetska certifikacija nove građevine – HEP ODS d.o.o. u Opatiji (BRP 1 000 m2)
 5. Energetska certifikacija postojeće građevine – Pučkog otvorenog učilišta Buje (BRP 2 000 m2);
 6. Energetska certifikacija postojeće građevine – Upravne zgrade Grada Buje (BRP 1 800 m2 );
 7. Energetska certifikacija postojeće građevine – Upravne zgrade Grada Novigrad (BRP 600 m2);
 8. Energetska certifikacija postojeće građevine – Upravne zgrade Grada Bakar (1 600 m2);
 9. Energetska certifikacija postojeće građevine – Upravne zgrade Šibensko-kninske Županije (BRP 3 000 m2);
 1. Energetska certifikacija postojeće građevine – Upravne zgrade Jadrolinija Rijeka (12 800 m2);
 2. Energetska certifikacija postojeće građevine – Pravni fakultet u Rijeci (BRP 3500 m2);
 3. Energetska certifikacija postojeće građevine – Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji (2 500 m2);
 4. Energetska certifikacija nove građevine – Industrijska zona d.o.o. Bakar – Upravna zgrada (BRP 2 000 m2);
 5. Energetska certifikacija postojeće građevine – Upravna zgrada Grada Mali Lošinj (BRP 1506 m2)
 1. Energetska certifikacija postojeće građevine –Zgrada Pučkog otvorenog učilišta Mali Lošinj (BRP 1363 m2)
 2. Energetska certifikacija postojeće građevine – Sportska dvorana na Bočacu Mali Lošinj (BRP 1700 m2)
 3. Energetska certifikacija postojeće građevine – Palača Fritzy Mali Lošinj (BRP 1 000 m2)
 4. Energetska certifikacija postojeće građevine – Gradski vrtić Mali Lošinj (BRP 2 000 m2)
 5. Energetska certifikacija postojeće građevine – Zavod za javno zdravstvo Istarske županije Pula (BRP 2 500 m2)
 6. Energetska certifikacija postojeće građevine – Hotela Malin u Malinskoj (BRP 3 000 m2)
 7. Energetska certifikacija postojeće građevine – Arenaturist d.d. (Hotel Belvedere- BRP 13 703 m2, Hotel Holiday BRP 7 531 m2, Hotel Riviera BRP 7 100 m2 i Upravna zgrada BRP 3 000 m2)
 8. Energetska certifikacija postojeće građevine – Arenaturist hoteli d.o.o. (Hotel Medulin BRP 9 500 m2
 9. Energetski pregled zgrade u elektrotehničkom dijelu tehničkog sustava zgrade (Hotel Karolina – BRP 8 944 m2 i Hotel Eva-BRP 14 363 m2,Imperial Rab d.d.)
 10. Energetska certifikacija postojeće građevine – PSC Lovorka d.o.o. Rijeka (kompleks od 9 zgrada)
 11. Energetska certifikacija postojeće građevine – Državni arhiv u Rijeci (BRP 1000 m2)
 12. Energetska certifikacije postojeće građevine – Hotel Delfin u Poreču (BRP 30 000 m2)
 13. Energetska certifikacije postojeće građevine – Gradska uprava Grada Kastva (BRP cca 500 m2)
 14. Energetska certifikacija postojeće građevine – Dječi vrtić Buje (BRP cca 2000 m2)
 15. Energetska certifikacija postojeće zgrade – Upravna zgrada Ljekarni Jadran d.d. Rijeka (BRP cca 800 m2)
 16. Energetska certifikacije postojeće zgrade – Narodna čitaonica u Kostreni (BRP cca 1 000 m2)
 17. Energetska certifikacija Nove zgrade Islamskog centra u Rijeci (5 500 m2)
 18. Energetska certifikacija višestambene zgrade na adresi Zdravka Kučića 9 u Rijeci (5 500 m2)
 19. Energetska certifikacija postojeće zgrade – trgovačkog centra LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d. u Malom Lošinju (2500 m2)
 20. Energetska certifikacija postojeće poslovno skladišne zgrade Tapess d.o.o. u Kastvu (1000 m2)
 21. Energetska certifikacija postojeće upravne zgrade Metis d. u Bakru (1000 m2)
 22. Energetska certifikacija postojeće zgrade restorana i garderobe Metis d. u Bakru (1462 m2)
 23. Energetska certifikacija postojeće upravne zgrade Metis d. u Otočcu (1000 m2)
 24. Energetska certifikacija postojeće upravne zgrade Bimont d.d. u Bakru (3000 m2)
 25. Energetska certifikacija nove upravne zgrade PALFINGER Proizvodna tehnologija Hrvatska d.o.o. u Delnicama (2000 m2)
 26. Energetska certifikacija postojeće zgrade Sveučilišne biblioteke u Rijeci (4000 m2)
 27. Energetski pregled u elektrotehničkom dijelu tehničkog sustava zgrada ugostiteljsko-uslužnog kompleksa Kampa Padova III, Imperial Rab d.d. na Rabu (cca 2000 m2).
 28. Energetski pregled javne rasvjete Grada Krka
 1. Energetski pregled javne rasvjete Općine Grožnjan
 2. Energetski pregled Upravne zgrade Općine Grožnjan
 3. Energetski pregled Koncertne dvorane u Grožnjanu
 4. Energetski pregled Klinike za ortoediju Lovran