o nama

Elis inženjering d.o.o. je projektni ured osnovan 2000. godine s poslovnom djelatnošću izrade elektrotehničkih projekata te vršenja usluge stručnog nadzora nad izvođenjem elektrotehničkih radova.

U svojoj djelatnost usmjerni smo prema industrijskim postrojenjima, zgradarstvu, energetskoj učinkovitosti i obnovljivim izvorima energije.

Područja specijalizacije tvrtke su: sustavi za dojavu požara, sustavi za detekciju plinova, elektro motorni pogoni, oprema u „Ex“ izvedbi, instrumentacija, SCADA, automatika, radio i GPS veze, uzemljenja, prenaponska zaštita. Tvrtka posjeduje ovlaštenje za nostrifikaciju elektrotehničkih projekata.

Unazad osam godina poslovna djelatnost je proširena na energetske preglede građevina i energetsko certificiranje zgrada.

Pored navedenog bavimo se konzultantskim uslugama radi ishođenja financijskih sredstava za projekte koje sufinancira Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Republike Hrvatske (kao npr. uvođenje energetski učinkovite i ekološke javne rasvjete, modernizacija grijanja i hlađenja uporabom obnovljivih izvora energije i sl.).


Rijeka, Žrtava fašizma 1, MB: 1542516, OIB: 33771342910

Tvrtka upisana u registar Trgovačkog suda u Rijeci-MBS040160587, s temeljnim kapitalom od 20.000,00 kn uplaćenim u cjelosti.

Računi kod poslovnih banaka:

Erste&Steiermarkische bank d.d.: (IBAN) HR6424020061100101581

PARTNER banka d.d.: (IBAN) HR8524080021100035640 .

Članovi uprave:Boris Vidović, dipl.ing.el., Jakša Vidović, dipl.oecc.; prokurista  Ivica Fudurić,dipl.ing.el.