energetska obnova višestambenih zgrada

ZADNJE INFORMACIJE:
http://energetski-certifikat.hr/tag/visestambene-zgrade/

 

Energetska obnova višestambenih zgrada

Odluka o sklapanju ugovora o energetskoj obnovi višestambene zgrade donosi se temeljem natpolovične većine suvlasnika zgrade koja se računa po suvlasničkim dijelovima i po broju suvlasnika nekretnine

Program energetske obnove višestambenih zgrada za razdoblje od 2014. do 2020. godine s detaljnim planom za razdoblje od 2014. do 2016. godine (pdf, Narodne novine 78/14) donijela je Vlada Republike Hrvatske 24. lipnja 2014. godine.  Ciljevi ovog Programa su utvrđivanje i analiza potrošnje energije i energetske učinkovitosti u postojećem stambenom fondu RH, utvrđivanje potencijala i mogućnosti smanjenja potrošnje energije u postojećim stambenim zgradama, razrada provedbe mjera za poticanje poboljšanja energetske učinkovitosti u postojećim stambenim zgradama te ocjena njihovog učinka.

Program energetske obnove višestambenih zgrada odnosi se na postojeće zgrade koje su sagrađene legalno. Pod pojmom ‘višestambena zgrada’ smatra se svaka ona zgrada koja je u cijelosti ili u kojoj je više od 50% brutto podne površine namijenjeno za stanovanje te ima tri ili više stambenih jedinica, i kojom upravlja upravitelj zgrade, koji je pravna ili fizička osoba, u skladu sa Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine, br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/2000, 73/2000,129/2000, 114/2001, 79/2006, 141/2006, 146/2008, 38/2009, 153/2009 i 143/2012). Upravitelj zgrade i predstavnik vlasnika za energetsku obnovu svojih zgrada moraju dobiti pisanu suglasnost ostalih suvlasnika. Višestambene zgrade čine oko 35% ukupnog stambenog fonda Republike Hrvatske.

Cjelovita obnova višestambenih zgrada omogućava veću ugodnost prostora, značajne uštede na energentima za grijanje te smanjuje emisije CO2 u atmosferu.

U tijeku su prijave na javne pozive za dodjelu bespovratnih sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Uvjeti sufinanciranja i cjeloviti popis dokumentacije potrebne za prijavu nalaze se u tekstovima javnih poziva i natječaja objavljenima na internetskim stranicama Fonda.

Dodatne informacije o energetskoj obnovi višestambenih zgrada možete dobiti u Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, svakim radnim danom od 9-15 sati na besplatnoj info liniji 0800 200 170 ili upit možete proslijediti mailom na enu@fzoeu.hr

Želite živjeti bolje i plaćati manje?

Certificirajte i obnovite svoju zgradu te ugradite uređaje za individualno mjerenje potrošnje toplinske energije uz bespovratna sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost!

4 KORAKA PROCESA OBNOVE ZGRADE

Energetski pregled i izrada energetskog certifikata zgrade

 • Sufinaciranje 40%, 60% ili 80% opravdanih troškova
  (ovisno o području na kojem se zgrada nalazi)
 • Maksimalan iznos po zahtjevu je 200.000 kn
 • Javni poziv otvoren do kraja godine ili do utroška sredstava

Izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu zgrade

 • Financiranje 100% opravdanih troškova
 • Maksimalan iznos je 35.000 kn za zgradu ili u slučaju zajedničke prijave više povezanih zgrada 200.000 kn.
 • Javni poziv otvoren do kraja godine ili do utroška sredstava

Energetska obnova zgrade

 • Sufinaciranje 40%, 60% ili 80% opravdanih troškova
  (ovisno o području na kojem se zgrada nalazi)
 • Maksimalan iznos po ponudi je 1.4 milijuna kuna
 • Javni natječaj otvoren do 13. ožujka 2015. godine

Ugradnja uređaja za individualno mjerenje potrošnje toplinske energije

 • Sufinaciranje 40%, 60% ili 80% opravdanih troškova
  (ovisno o području na kojem se zgrada nalazi)
 • Maksimalan iznos po ponudi je 2 milijuna kn
 • Javni poziv otvoren do kraja godine ili do utroška sredstava/li>

 
ZAŠTO ENERGETSKA OBNOVA?

 • Zgrade troše više od 40% ukupne potrošnje energije
 • Većina zgrada u Hrvatskoj može se svrstati u energetski razred E, F ili G
 • Energetskom obnovom je potrošnju energenata moguće smanjiti peterostruko!
 • Obnova = veća ugodnost stanovanja = manja potrošnja = manji režijski troškovi
 • Dodatne uštede do 14% se mogu postići pravilnom regulacijom sustava grijanja

KAKO DO SREDSTAVA?

Do sredstava se dolazi prijavom na javne pozive i natječaj Fonda putem tvrtke koja je službeni upravitelj zgrade.

 1. Proučite tekst javnog poziva/ natječaja i isplanirajte projekt
 2. U suradnji s upraviteljem zgrade pripremite potrebnu dokumentaciju
 3. Dokumentaciju pošaljite do navedenog roka prijave
 4. S Fondom se potpisuje Ugovor o sufinanciranju, nakon čega počinju radovi
 5. Subvenciju Upravitelj temeljem ugovora/vaučera isplaćuje ovlaštenom izvođaču radova, a suvlasnici mu plaćaju samo preostali iznos ukupne vrijednosti

ŠTO SE SUFINANCIRA?

Energetski pregledi zgrade i izrada energetskog certifikata

 • Služi za utvrđivanje početnog stanja tj. Energetskog razreda zgrade
 • Sadrži prijedlog mjera povećanja energetske učinkovitosti s procijenjenim smanjenjem potrošnje energije
 • Nije uvjet za sufinanciranje energetske obnove
 • Energetski pregled i certifikat prije i poslije obnove građanima sufinancira FZOEU i to prije obnove sa 40% (60% ili 80%) a nakon obnove 100%

Izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu

 • Projekt mora sadržavati mjere povećanja EnU kojima se postiže minimalno 30 % uštede energije za grijanje (30% Qh, nd)
 • Ključna mjera povećanja energetske učinkovitosti je povećanje toplinske zaštite vanjske ovojnice, a može sadržavati i ostale mjere
 • Glavni projekt rekonstrukcije izrađuje isključivo ovlašteni projektant i mora biti u skladu sa Zakonom o gradnji te propisanim Tehničkim uvjetima Fonda
 • Obavezan početak realizacije projekta u roku 2 godine

Energetska obnova višestambenih zgrada

 • Sufinanciraju se radovi i oprema prema projektu te stručni nadzor radova
 • Odluku o energetskoj obnovi zgrada donose suvlasnici temeljem natpolovične većine
 • Mjere povećanja energetske učinkovitosti moraju biti u skladu s Tehničkim uvjetima Fonda i radovima se mora ostvariti ušteda od minimalno 30% Qh, nd
 • Grupe radova koje se sufinanciraju:
  – Toplinska zaštita elemenata vanjske ovojnice (obavezna mjera): vanjskog zida, stropa prema negrijanom tavanu, krova, poda prema negrijanom podrumu/garaži te ukopanih dijelova ovojnice, zamjena vanjske stolarije
  – Centralni sustavi grijanja i potrošnje vode: kotlovi (kondenzacijski, na drvnu sječku/pelete i pirolitički), dizalice topline A klase, kolektorsko polje ili geosonde, sunčani toplinski kolektori, spremnik ogrjevne tople vode, toplinski razvod s ogrjevnim tijelima, oprema i pribor za spajanje te ugradnja (opravdani troškovi su zajednički dijelovi toplinskog razvoda)
  – Sustav fotonaponskih kolektora (samostalni/off-grid)
  – Unutarnja rasvjeta zajedničkih prostora s minimalnom efikasnosti 60 lm/W koja mora biti barem 20% učinkovitija te sustav regulacije osvijetljenosti, uz ostalu opremu

Uvođenje uređaja za individualno mjerenje potrošnje toplinske energije u postojećim višestambenim zgradama

 • Namijenjeno suvlasnicima postojećih zgrada priključenih na centralni toplinski sustav
 • Nužna suglasnost minimalno 80% svih vlasnika samostalnih uporabnih cjelina (ili više ukoliko to uvjetuje opskrbljivač toplinske energije)
 • Sufinancira se ugradnja razdjelnika ili kalorimetara, trermostatskih radijatorskih setova te balansiranje sustava

(tekst preuzet sa stranica Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja)