energetska obnova komercijalnih nestambenih zgrada

Energetska obnova komercijalnih nestambenih zgrada

Program energetske obnove zgrada komercijalnih nestambenih zgrada za razdoblje od 2014. do 2020. godine sa detaljnim planom energetske obnove komercijalnih nestambenih zgrada za razdoblje 2014. do 2016. godine (Narodne novine broj 98/14), donijela je Vlada Republike Hrvatske 30. srpnja 2014. godine.

Komercijalna nestambena zgrada je svaka zgrada u većinskom privatnom vlasništvu u kojoj je više od 50% bruto podne površine namijenjeno poslovnoj i/ili uslužnoj djelatnosti, a uključuje jednu od navedenih namjena:

  • Uredi,
  • Hoteli, restorani i ugostiteljski objekti,
  • Zgrade maloprodaje i veleprodaje,
  • Industrijski objekti,
  • Ostalo.

Vlada Republike Hrvatske preko Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost dodjeljuje subvencije koje se mogu dobiti za energetsku obnovu ovojnice zgrade ili za cjelovitu obnovu. Energetska obnova ovojnice zgrade odnosi se na poboljšanje izolacije zgrade a ovojnicu zgrade čine vanjski zidovi, zidovi podruma, vanjska stolarija, strop prema negrijanom tavanu ili ravni krov te kosi krov ukoliko je grijani tavanski prostor. Subvencija se može dobiti za projekte čijom će se provedbom postići energetski  razred zgrade B, A ili A+

Cjelovita obnova zgrade uključuje obnovu ovojnice zgrade i obnovu energetskog sustava zgrade koji se sastoji od:

  • sustava grijanja, hlađenja, ventilacije – sustav grijanja: kondenzacijski kotao s prirodnim plinom kao energentom, kotao na drvnu biomasu (peleti, sječka) – sustav hlađenja: vođenje centralnog sustava hlađenja putem dizalice topline.
  • pripreme tople vode – uvođenje centralnog sustava pripreme potrošne tople vode solarnim kolektorskim sustavom;
  • rasvjetnog sustava – zamjena postojećeg sustava rasvjete energetski učinkovitijim

Cjelovitom obnovom postiže se standard zgrade gotovo nulte energije (Nearly Zero Energy Building) a to je zgrada koja ima vrlo visoka energetska svojstva i kod koje se vrlo značajni udio energetskih potreba podmiruje iz obnovljivih izvora, uključujući energiju iz obnovljivih izvora koja se proizvodi na zgradi ili u njezinoj blizini.

Zgrada gotovo nulte energije bit će standard gradnje/obnove počevši od 1. siječnja 2019. za javne zgrade, od 1. siječnja 2021. za sve zgrade. Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja izradilo je Plan za povećanje broja zgrada gotovo nulte energije do 2020. godine koji se može pročitati na stranici

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost od početka 2015. godine na svojim internetskim stranicama www.fzoeu.hr objavljuje javne pozive za neposredno sufinanciranje projekta povećanja energetske učinkovitosti nestambenih komercijalnih zgrada.

Više informacija o projektima povećanja energetske učinkovitosti nestambenih komercijalnih zgrada kao i Godišnji program raspisivanja javnih poziva i natječaja u 2015. možete pročitati na intenetskim stranicama Fonda www.fzoeu.hr ili putem besplatnog info telefona 0800 200 170 svakim radnim danom od 9 do 15 sati.

(tekst preuzet sa stranica Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja)