o energetskom certifikatu

Što je ENERGETSKI CERTIFIKAT i čemu služi?

Energetski certifikat je dokument koji utvrđuje energetski razred zgrade, predočuje energetske karakteristike zgrade i daje informaciju o potrošnji energije te stanju zgrade u odnosu na energetsku učinkovitost.

Sadrži opće podatke o zgradi, energetski razred zgrade, podatke o osobi koja je izdala energetski certifikat, podatke o termotehničkim sustavima, klimatske podatke, podatke o potrebnoj energiji za referentne i stvarne klimatske podatke, objašnjenja tehničkih pojmova te popis primijenjenih propisa i normi.

Energetski certifikat za postojeće zgrade obvezno sadrži i prijedlog ekonomski opravdanih mjera za poboljšanje energetskih svojstava zgrade koje se temelje na prethodno provedenom energetskom pregledu građevine. dok za nove zgrade sadrži preporuke za korištenje zgrade vezano na ispunjenje bitnog zahtjeva uštede energije i toplinske zaštite i ispunjenje energetskih svojstava zgrade.

Energetsko certificiranje regulirano je Pravilnikom o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju („Narodne novine“ broj 48/14., 150/14.), Pravilnikom o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede građevina i energetsko certificiranje zgrada (Narodne novine81/12, 64/13), Pravilnikom o kontroli energetskih certifikata zgrada i izvješća o energetskim pregledima građevina (Narodne novine  81/12,79/13).

Svrha energetskog certificiranja je pružanje informacija vlasnicima i korisnicima zgrada o energetskom svojstvu zgrade ili njezine samostalne uporabne cjeline i usporedba zgrada u odnosu na njihova energetska svojstva, učinkovitost njihovih energetskih sustava, te kvalitetu i svojstva ovojnice zgrade
Uštedom energije i korištenjem obnovljivih izvora energije štedimo osobna sredstava a energetski razred zgrade može utjecati na njenu tržišnu vrijednost. Ovisno o potrošnji energije objekt se smješta u jedan od 8 energetskih razreda: A+, A, B, C, D, E, F, G.

 

Tko provodi ENERGETSKO CERTIFICIRANJE i koliki je rok trajanja certifikata?

Energetsko certificiranje zgrada provodi osoba koja ima ovlaštenje Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja. Registar osoba koji imaju ovlaštenje možete vidjeti ovdje

Energetski certifikat vrijedi 10 godina.

 

Tko mora imati ENERGETSKI CERTIFIKAT?

1.    Energetski certifikat mora imati svaka nova zgrada prije uporabe odnosno puštanja u pogon

2.    Energetski certifikat mora imati svaka postojeća zgrada javne namjene veće BRP od 250 m2

3.    Energetski certifikat mora biti dostupan na uvid kupcu, prije sklapanja ugovora o kupoprodaji.

4.    Svaka zgrada stambene i poslovne namjene ukupne površine veće od 50 m2 ili njen posebni dio koja će se nakon 01. siječnja 2016. godine iznajmljivati, davati u najam ili davati na leasing također treba imati energetski certifikat.
(tekst preuzet sa stranica Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja)