Novi energetski certifikati od 30. rujna 2017.

Od 30. rujna na snagu bi trebali stupiti novi Pravilnik i Metodologija.

Mjenja se izgled energetskih certifikata, a jedna od bitnijih stavki, osim računanja do isporučene i primarne energije, je svakako što će baza podataka izdanih certifikata biti javno objavljena, te će građani moći provjeriti izdane certifikate.

Više pročitajte u nastavku:

U tijeku je izrada novog Pravilnika o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju te nove Metodologije provođenja energetskog pregleda zgrada. Objava navedenog Pravilnika planira se do kraja kolovoza 2017. Novi Pravilnik i Metodologija primjenjivati će se od 30. rujna 2017. godine. Novim Pravilnikom o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju, a prema novoj Metodologiji provođenja energetskog pregleda zgrada 2017, energetsko certificiranje će obvezno uključivati proračun potrebne specifične godišnje toplinske energije za grijanje i hlađenje ili klimatizaciju zgrade za referentne klimatske podatke, proračun specifične godišnje primarne energije, specifične godišnje isporučene energije i specifične godišnje emisije ugljičnog dioksida.

Također je u završnoj fazi izrada INFORMACIJSKOG SUSTAVA ENERGETSKIH CERTIFIKATA (IEC), aplikacije koja će omogućiti ovlaštenim osobama za energetsko certificiranje, energetske preglede zgrada i redovite preglede sustava grijanja, sustava hlađenja i sustava ventilacije i klimatizacije u zgradi, izdavanje i pohranu energetskih certifikata i unos podataka o energetskom stanju zgrade. Objava aplikacije se planira krajem kolovoza 2017. Obveznom primjenom Pravilnika o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (30. rujna 2017.) izdavanje energetskih certifikata u Republici Hrvatskoj biti će moguće jedino pomoću INFORMACIJSKOG SUSTAVA ENERGETSKIH CERTIFIKATA (IEC).

U suradnji s izrađivačem navedene aplikacije Ministarstvo će krajem kolovoza i početkom rujna 2017. godine organizirati predstavljanje informacijskog sustava IEC, kroz kratke edukacije ovlaštenih certifikatora u Slavonskom Brodu, Rijeci, Splitu, Zagrebu i Osijeku prema slijedećim terminima:
28.08.2017. – Slavonski Brod, Veleučilište Slavonski Brod, 10-14 h ;
29.08.2017. – Rijeka, Tehnički fakultet, 15-19 h;
30.08.2017. – Split, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, 14-18 h;
31.08.2017. – Zagreb1, Građevinski fakultet, 10-14 h;
01.09.2017. – Osijek, Građevinski fakultet, 10-14.30 h;
02.09.2017. – Zagreb2, Fakultet strojarstva i brodogradnje, 9-13h.

Za sva pitanja i dodatne informacije vezane uz korištenje IEC-a ovlašteni certifikatori se mogu obratiti na našu e-mail adresu: infoIEC@mgipu.hr;

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, ovlaštenim osobama za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi, daje na besplatno korištenje računalni PROGRAM ZA ODREĐIVANJE ENERGETSKOG SVOJSTVA ZGRADE (PESZ), koji omogućava proračun energetskog svojstva zgrade do primarne energije uključujući module definiranja karakteristika zgrade, toplinskih dobitaka i gubitaka, termotehničkih sustava grijanja, hlađenja i potrošne tople vode, rasvjete i pregled energetskog certifikata. Program omogućava dinamički satni proračun potrebne toplinske energije zgrade.

Također, računalni program PESZ omogućava provedbu proračuna primarne energije u sklopu izrade Elaborata tehničke, ekološke i ekonomske izvedivosti alternativnih sustava.

U vremenu od objave do početka primjene Pravilnika i Metodologije, ovlaštene osobe za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi moći će testirati Računalni program za određivanje energetskog svojstva zgrade koji se već sada može preuzeti OVDJE

Ovlaštene osobe za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi osim navedenog računalnog programa mogu koristiti i druge na tržištu dostupne programe za određivanje energetskog svojstva zgade, ali izdavanje certifikata bit će moguće isključivo preko aplikacije Informacijskog sustava energetskih certifikata (IEC).

Algoritam za izračun energetskih svojstava zgrada (objavljen 15. svibnja 2017. u obveznoj primjeni od 30. rujna 2017.)
 

preuzeto sa mgipu.hr