Donesen Pravilnik o sustavu izobrazbe i certificiranja građevinskih radnika koji ugrađuju dijelove zgrade koji utječu na energetsku učinkovitost u zgradarstvu

Ministar graditeljstva i prostornoga uređenja Predrag Štromar donio je na temelju članka 33. Zakona o energetskoj učinkovitosti (Narodne novine broj 127/14) Pravilnik o sustavu izobrazbe i certificiranja građevinskih radnika koji ugrađuju dijelove zgrade koji utječu na energetsku učinkovitost u zgradarstvu.
 
Ovim Pravilnikom se propisuju:

  • uvjeti i mjerila za certificiranje građevinskih radnika koji ugrađuju dijelove zgrade koji utječu na energetsku učinkovitost u zgradarstvu;
  • stručna sprema i radno iskustvo potrebno za pristupanje Programu izobrazbe;
  • sadržaj i način provođenja Programa izobrazbe i provjere znanja te stručno usavršavanje;
  • Registar certificiranih građevinskih radnika koji ugrađuju dijelove zgrade koji utječu na energetsku učinkovitost u zgradarstvu;
  • Registar Nositelja Programa izobrazbe za certificiranje građevinskih radnika koji ugrađuju dijelove zgrade koji utječu na energetsku učinkovitost u zgradarstvu;
  • uvjeti za izdavanje suglasnosti za provođenje Programa izobrazbe;
  • obveze Nositelja Programa izobrazbe;
  • nadzor nad radom Nositelja Programa izobrazbe;
  • uvjeti i način izdavanja Potvrde za obavljanje radova na ugradnji dijelova zgrade koji utječu na  energetsku učinkovitost u zgradarstvu u Republici Hrvatskoj, temeljem certifikata izdanog u drugoj državi ugovornici;
  • Evidencija fizičkih osoba koje u Republici Hrvatskoj mogu obavljati radove na ugradnji dijelova zgrade koji utječu na energetsku učinkovitost u zgradarstvu  temeljem certifikata izdanog u drugoj državi ugovornici Europskog gospodarskog prostora.

Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave odnosno 20. srpnja 2017. godine.

Tekst pravilnika možete preuzeti ovdje.

preuzeto sa mgipu.hr