Obavijest prijaviteljima za sufinanciranje energetske obnove višestambenih zgrada

Poštovani/e,

podsjećamo da je ostalo još samo pet dana za prijavu na Javni poziv za sufinanciranje energetske obnove višestambenih zgrada. Apeliramo na sve zainteresirane prijavitelje koji su dokumentaciju doradili sukladno uputama Fonda da ne čekaju krajnji rok za predaju svojih projektnih prijedloga. Fond će raditi i ovaj vikend, pa savjetujemo da svi koji imaju kompletiranu dokumentaciju i Izjavu Fonda svoju prijavu, uz prethodnu najavu, donesu na završni pregled i uvezivanje odnosno pakiranje.

Prije predaje dokumentacije, svakako obratite pažnju i na sljedeće:

  • Važno je da budu priloženi originali dokumenata sukladno uvjetima Javnog poziva (potvrda o nekažnjavanju, Odluka suvlasnika i Izjava glavnog projektanta trebaju biti originalni dokumenti kao i Punomoć te Izjave o primljenim potporama, koje se prilažu prema potrebi!)
  • još jednom provjerite usklađenost ažuriranog popisa suvlasnika s Odlukom o energetskoj obnovi (npr. postoje li dva suvlasnika istog stana, potrebna su 2 potpisa u Odluci i sl.)
  • provjerite datum na potvrdi o nekažnjavanju kako se slučajno ne bi dogodilo da joj je istekao rok važenja (vrijedi 30 dana od dana izdavanja, a gleda se datum kad je projektni prijedlog službeno predan na Javni poziv).

Zahvaljujemo na suradnji!

Sektor za energetsku učinkovitost

preuzeto sa fzoeu.hr