Rok predaje projekata za sufinanciranje obnove višestambenih zgrada ističe u ponoć

Danas, 31. siječnja, u 23:59 istječe rok za predaju projektnih prijedloga za sufinaciranje energetske obnove višestambenih zgrada. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost danas će raditi produljeno, odnosno do krajnjeg roka za predaju prijava, do 23:59 sati.  
 

Prema podacima Fonda do danas je na pregled zaprimljeno 670 projektnih prijedloga, njih 550 već ima kompletnu dokumentaciju te su dobili Izjave o spremnosti projektnog prijedloga. Svrha Poziva je provedba mjera energetske obnove i korištenje obnovljivih izvora energije u višestambenim zgradama koje će rezultirati smanjenjem potrošnje energije za grijanje/hlađenje kroz integrirani pristup.

preuzeto sa mgipu.hr