Nove informacije o energetskoj obnovi obiteljskih kuća i višestambenih zgrada

FZOEUU sklopu manifestacije “Energetski dani” u Gradskoj vijećnici Grada Rijeke 7.6.2016. održane su  prezentacije “Mogućnosti sufinanciranja energetske obnove obiteljskih kuća i višestambenih zgrada” te “Kako to poticaja za energetsku obnovu svoga doma

Na prezentacijama su izrečene  nove informacije vezane za pravila prijave za najavljene natječaje za energetsku obnovu obiteljskih kuća i višestambenih zgrada:

 

 • sufinanciranje ide direktno iz europskih strukturnih fondova (za period 2016. – 2020.)

Osigurano je 70 milijuna eura za višestambene zgrade, te 30 milijuna eura za obiteljske kuće.

To znači da je za slijedeće četiri godine osigurano oko 220 milijuna kuna za provedbu energetske obnove obiteljskih kuća, te 520 milijuna kuna za energetsku obnovu višestambenih kuća.  Iznesen je podatak da je samo prošle godine potrošeno 508 milijuna kuna za energetsku obnovu obiteljskih kuća, te ukoliko se ne nađe neki novi način financiranja iz europskih fondova (čiju je mogućnost natuknuo mr.sc. Danijel Žamboki, dipl.oec., Pomoćnik ministra za graditeljstvo i energetsku učinkovitost u zgradarstvu), ovo će biti zadnji natječaj za obnovu do 2020.

Praksa je pokazala da za višestambene zgrade godišnje ide oko 120 milijuna kuna, tako da ne bi trebalo biti problema sa sufinanciranjem do kraja 2020. godine.

 

 • najavljeni su termini objave javnih natječaja

Iako objava termina ovisi o Ministarstvu, nadaju se da će natječaj za energetsku obnovu višestambenih zgrada biti objavljen tokom srpnja, a natječaj za obnovu obiteljskih kuća tokom rujna 2016.

 

 • novi uvjeti

Glavni uvjet i za višestambene zgrade i za obiteljske kuće je da moraju zadovoljiti minimalnu uštedu od 50% Qh,nd (50% uštede toplinske energije za grijanje).

Nema promjene kod maksimalnih dozvoljenih koeficijenta prolaska topline.

Nema promjene ni kod elemenata zgrade koji se sufinanciraju (stolarija, ovojnica grijanog prostora…).

I dalje se traži da višestambene zgrade budu jedinstvena arhitektonska cjelina. Iako se pojam “arhitektonska cjelina” može tumačiti na više načina, rečeno je da zgrade u nizu (zgrade sa više ulaza) koje su građene istovremeno, prema istom projektu, bez obzira na postojanje dilatacija među ulazima, nisu posebne arhitektonske cjeline. To znači da se na natječaj može javiti samo cijela zgrada, a ne ulazi zasebno.

Na natječaj se mogu prijaviti zgrade energetskog razreda C i lošije (za primorsku Hrvatsku).

Cjelovita energetska obnova – obavezno se moraju obnoviti sve fasade. Kod zgrada koje su pod konzervatorskom zaštitom i kojima je uvjetovano da se fasade prema ulici ne smiju energetski obnavljati – neće se moći prijaviti na natječaj.

Objekt mora biti nastanjen tokom cijele godine.

Objekti koji planiraju u sklopu energetske obnove izvršiti i nadogradnju objekta, nisu podložni prijavi na natječaj.

Za zgrade koje imaju poslovne prostore, ili koje iznajmljuju prostore (podstanarstvo) još nisu do kraja definirani uvjeti. Naime, uvjeti europskih fondova su strožiji, te ne smije postojati mogućnost dobivanja financijske dobiti na temelju sufinanciranja.

 

 • najavljena je nova procedura prijave na natječaj

Fond je prikazao i proceduru prijave na natječaj:

 1. napraviti energetski pregled i energetski certifikat u kojem će biti predložene mjere uštede

Ukoliko objekt ima napravljeni energetski certifikat izrađen nakon 1.1.2014., te ima predložene mjere potrebne za obnovu, može se koristiti za potrebe prijave.

 1. izrada Glavnog projekta energetske obnove
 2. prijava na natječaj Fonda putem Upravitelja
 3. ugovaranje:

isplata za sufinanciranje dokumentacije

Od ove godine Fond financira 85% vrijednosti dokumentacije (retroaktivno).

isplata za radove obnove

Sufinancira se 40%, 45% i 50% vrijednosti radova (prema indeksu razvijenosti županije)

Rok za dovršetak obnove je 12 mjeseci.

Zgrada mora imati zaseban račun na koji će se uplatiti sufinanciranje.

Prikupljanje prijava traje 60 dana, te u roku od 75 dana Fonda objavljuje listu prihvaćenih i odbijenih prijava.

 

 • bodovanje prijava

Sve prijave će se bodovati prema selekcijskim kriterijima:

 1. financijska pripremljenost (unaprijed dogovoreni krediti potrebni za financiranje)
 2. tehničke karakteristike (veće zgrade koje imaju veću uštedu)
 3. pripremljenost projekta (potpisani ugovori s Izvođačem i stručnim nadzorom)
 4. uravnotežen razvoj (područja posebne državne skrbi, brdsko planinska područja i otoci 1. skupine dobivaju više bodova)
 5. briga za okoliš

 

 • dokaz legalnosti

Iako je Ministarstvu upućen zahtjev da omogući da dokumentacija potrebna za dokaz zakonitosti obiteljske kuće i višestambene zgrade ostane nepromijenjena, u svim nadolazećim natječajima, dokaz zakonitosti (legalnosti) objekta će biti izričito uporabna dozvola.

 

Novost je revizija s rokom od 5 godina – ukoliko se uoče nepravilnosti nastale tokom izvođenja (nije ugrađen materijal prema troškovniku…) ili krivo prijavljivanje (nije jedinstvena arhitektonska cjelina, prenamjena objekta…) biti će tražen povrat dodijeljenih sredstava.

 

Točni uvjeti natječaja biti će objavljeni prije objave samog natječaja, ali se ne očekuje da će se mijenjati od uvjeta prikazanih na prezentacijama.

 

Sve dodatne informacije se mogu dobiti na:

kontakt@fzoeu.hr

članak na stranicama Fonda