Najava novih natječaja i promjena u natječaju

zewNa međunarodnoj konferenciji „Ususret održivoj energetskoj uniji“ održanoj u sklopu 7. Zagrebačkog energetskog tjedna, jedna od ključnih tema odnosila se na mogućnosti sufinanciranja projekta energetske učinkovitosti Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kroz prikaz dosadašnjih rezultata i najavu budućih izazova.

„Prošle je godine najviše sredstava bilo osigurano za energetsku obnovu kuća koje se trenutno obnavljaju po cijeloj Hrvatskoj. Za obnovu su se prijavili građani iz 485 gradova i općina, od ukupno 555. Za sufinanciranje obnove kuća zaprimili smo više od 12.300 zahtjeva, a čak je 76% njih odnosno oko 9.300 kuća dobilo odobrenje za sufinanciranje. Riječ je o projektima vrijednim oko 833 milijuna kuna, za čiju provedbu je osigurano oko pola milijarde kuna poticaja. Osim kuća, veliki interes iskazan je za obnovu višestambenih zgrada, njih 366 na području cijele Hrvatske. Ti projekti vrijedni su 367,5 milijuna kuna, a iz Fonda je za njih osigurano 150 milijuna kuna bespovratnih sredstava. Dodatnih 116 milijuna kuna bilo je osigurano za energetske preglede i certificiranje, izradu projektne dokumentacije za energetsku obnovu te ugradnju individualnih mjerila potrošnje toplinske energije. S programima obnove nastavljamo dalje, uz određene izmjene.“ – rekla je Vesna Bukarica, načelnica Sektora za energetsku učinkovitost u Fondu.

Prema predviđanjima Programa Vlade iz 2014. godine, od ove godine će se za energetsku obnovu kuća i zgrada sredstva povlačiti iz dostupnih Europskih fondova, u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija. Operativnim programom je za obnovu stambenog sektora Fondu kao korisniku tvz. „global grant“ sheme (iz Fondova Europske unije) dostupno čak 100 milijuna eura do 2020. godine., kako bi uložio u smanjenje potrošnje energije stambenog sektora. Povlačenje EU sredstava podrazumijeva i prilagodbu uvjeta sufinanciranja. „Od značajnijih pomaka u poboljšanju programa obnove biti će spajanje dosadašnja dva javna poziva i natječaj – u jedan natječaj. Također, projekti će, kako bi zadovoljili uvjete za sufinanciranje, morati ostvariti više od 50% ušteda energije potrebne za zagrijavanje. Takva novost ne bi trebala utjecati na smanjenje broja prijavljenih kuća i zgrada, s obzirom da su i sad prosječne uštede sufinanciranih projekata veće od 60%, a neke idu čak i do 80%. Energetske preglede i projektiranje će se vjerojatno sufinancirati s 85%, a projekte obnove 40,45 ili 50%, ovisno o koeficijentu razvijenosti županija u kojima se nalaze. Informacije očekujemo u tjednima koji dolaze, kada bismo od Europske komisije trebali dobiti konačnu potvrdu uvjeta.“ – izjavila je Bukarica na 7. Zagrebačkom energetskom tjednu.

preuzeto sa fzoeu.hr