Fond nastavlja sa sufinanciranjem obnove višestambenih zgrada

Fond je objavio rezultate natječaja energetske obnove višestambenih zgrada koji je bio objavljen koncem rujna prošle godine. S obzirom na kriterije bodovanja i predviđenih 50 milijuna kuna pravo na subvencije ostvarile su 63 višestambene zgrade. Najveći broj zgrada koje su dobile sredstva Fonda je u Rijeci, njih 14, dok će se u Lipiku obnavljati 11 zgrada, a po 8 u Zagrebu i Splitu.

S obzirom da su planirana sredstva ograničena, prihvatili smo sufinanciranje obnove 63 zgrade čiji projekti će ostvariti najveće uštede energije.“ rekao je Ljubomir Majdandžić, v.d. direktora Fonda povodom objavljenih rezultata natječaja. „Projekti su ukupno vrijedni 99,2 milijuna kuna, od kojih će Fond osigurati 49,7 milijuna kuna bespovratnih sredstava. Energetske uštede koje se prosječno ostvaruju u projektima obnove zgrada kreću se oko 60% pa će građani moći računati na značajno manje račune za grijanje i veću udobnost stanovanja. Nije zanemariv ni utjecaj koji ovi projekti imaju na naše gospodarstvo kroz otvaranje novih radnih mjesta te na smanjenje emisija stakleničkih plinova.“ nadodao je Majdandžić te najavio da će u srpnju biti raspisan novi natječaj. Novost je da se projekti više neće financirati iz nacionalnih sredstava nego iz dostupnih Europskih fondova.

U sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija je za obnovu stambenog sektora do 2020. godine dostupno čak 100 milijuna eura – 30 za obnovu obiteljskih kuća, dok je 70 milijuna eura predviđeno za obnovu višestambenih zgrade. Međutim, povlačenje EU sredstava podrazumijeva i prilagodbu uvjeta sufinanciranja.“ najavio je Majdandžić. Pri određivanju visine poticaja u obzir će se uzimati kriteriji razvijenosti županije pa će se poticaji kretati od 40 do 50%. Naime, europska pravila projekte energetske obnove tretiraju kao projekte koji svojim korisnicima donose značajne uštede pa samim tim i izravnu financijsku korist.

Na natječaj za europska sredstva će se moći prijaviti zgrade D razreda ili lošije ako su smještene na kontinentu, odnosno C razreda i lošije ako se nalaze u primorju. Moguća će biti obnova samo cjelovitih zgrada, a ne pojedinačnih ulaza te će projekti, kako bi se kvalificirali za sufinanciranje, morati ostvariti više od 50% ušteda energije potrebne za zagrijavanje.

Više detalja o izmjenama programa očekujemo u tjednima koji slijede, pa pozivamo građane da redovito prate naše stranice. Svjesni smo da postoji veliki broj zgrada već sad spremnih za obnovu te vjerujemo kako neće biti problem prilagoditi postojeće projekte kako bi zadovoljili nove uvjete sufinanciranja.“ dodao je Majdandžić.

preuzeto sa fzoeu.hr