Informacije o prošlogodišnjem natječaju

Fond je do 10. srpnja prošle godine, kada je javni poziv zatvoren, zaprimio oko 12.300 zahtjeva za sufinanciranje obiteljskih kuća. Od toga je prihvaćeno njih oko 9.350. Radi se o projektima obnove kuća vrijednima više od 833 milijuna kuna, za koje je Fond osigurao oko pola milijarde kuna poticaja.

Do sad je Fond isplatio poticaje za oko 3.100 kuća, odnosno završeno je više od 30 posto projekata. Na temelju dostavljene dokumentacije (u koju se ubraja i završni energetski pregled te certifikat tih kuća) građanima je isplaćeno više od 145 milijuna kuna.

Važno je istaknuti da je u sklopu programa građanima u potpunosti pokriven i trošak angažiranja energetskih certifikatora.

Kad je riječ o teritorijalnoj raspodjeli sredstava, među županijama s najvećim brojem odobrenih projekata prednjače Osječko-baranjska i Vukovarsko-srijemska županija.

Od 485 lokalnih jedinica u kojima se projekti provode, na prvom mjestu po broju projekata je Zagreb(537), a slijede ga Petrinja te Vukovar, s više od 300 kuća po gradu. Takva raspodjela ne čudi, s obzirom na to da su kuće na područjima od posebne državne skrbi imale pravo na poticaje u visini do 80 posto investicije.

Podaci po županijama

 preuzeto sa tportal.hr