Predstavnicima odgojno-obrazovnih ustanova i gradova uručene Odluke o financiranju

Ministrica graditeljstva i prostornoga uređenja Anka Mrak Taritaš danas je u prostorijama Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja uručila deset Odluka o financiranju u sklopu dva Pilot projekta – „Izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja“ i „Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja“, financiranih iz sredstava  Europskog fonda za regionalni razvoj i sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Ministarstvo  je sredinom lipnja 2015. godine objavilo prvi Javni poziv na dostavu projektnih prijedloga za  Pilot projekt  „Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja“ za koji je osigurano 50 milijuna kn bespovratnih sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj i sredstava FZOEU.

Početkom srpnja objavljen je drugi Javni poziv za Pilot projekt „Izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja“ za koji je osigurano 4,5 milijuna kn bespovratnih sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj i FZOEU.

Radi se o trajno otvorenim natječajima do 2020. godine odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava, a bespovratna sredstva dodjeljuju se za energetsku obnovu zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama.

Za energetsku obnovu zgrada se dodjeljuje maksimalni iznos od 70- 95% ukupno prihvatljivih troškova,  ovisno o indeksu razvijenosti, dok se za izradu projektne dokumentacije dodjeljuje u  iznosu od 100%.

Prošli tjedan uručene su prve Odluke o financiranju Učeničkom domu u Virovitici koji je uspješno aplicirao na oba natječaja i to za izradu projektne dokumentacije i za energetsku obnovu zgrade Učeničkog
doma, u iznosu investicije veće od 1,3 milijuna kn.

Predstavnicima odgojno-obrazovnih ustanova i gradova uručeno je deset Odluka o financiranju, od kojih su 4  za izradu projektne dokumentacije (glavnog projekta), a 6 za energetsku obnovu zgrada.
Investicija  za ovih deset projekata iznosi više od 15 milijuna kn, od čega će biti dodijeljeno više od  10 milijuna kn bespovratnih sredstava.

Odluke o financiranju za izradu projektne dokumentacije energetske obnove zgrade i korištenje obnovljivih izvora energije uručene su Dječjem vrtiću „Petrinjčica“ (zgrade Izvor i Slap) – Grad Petrinja,  Osnovna škola „Voćin“– Općina Voćin, Osnovna škola „Vladimir Nazor“ – Grad Križevci.

Odluke o financiranju za izvođenje energetske obnove zgrade i korištenje obnovljivih izvora energije uručene su Osnovnoj školi „Nikole Tesle“ – Grad Rijeka, Osnovnoj školi „Davorin Trstenjak“ – Općina Čađavica, Osnovnoj škola „Josip Kozarac“- Grad Slatina, Dječjem vrtiću „Ivančice“- Grad Ivanec, Osnovnoj školi „Dragutin Lerman“- Općina Brestovac, Osnovnoj školi „Mladost“ (zgrada područne škole Treštanovci) – Općina Jakšić.

Ovim projektima energetske obnove i korištenja obnovljivih izvora energije predviđene su uštede energije i smanjenje emisija CO2 od 20% do 80%, kroz provođenje mjera za povećanje toplinske zaštite ovojnice, strojarskih i elektrotehničkih mjera te uvođenjem obnovljivih izvora energije.

Interes za Pilot projekte iznimno je velik, što potvrđuje velik broj prijava na oba Javna poziva ukupno 240.

Treba na kraju napomenuti da je prema Operativnom programu Konkurentnost i kohezija, za energetsku učinkovitost zgrada do 2020. godine na raspolaganju 311 milijuna eura iz Europskih  strukturnih i investicijskih fondova, odnosno 211 milijuna eura za smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora te 100 milijuna eura za smanjenje potrošnje energije u zgradama stambenog sektora.

preuzeto sa mgipu.hr