Objavljen Javni natječaj za sufinanciranje energetske obnove višestambenih zgrada (ENU-18/2015)

Na stranicama Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavljen je Javni natječaj za sufinanciranje energetske obnove višestambenih zgrada (ENU-18/2015).

Natječaj se ne odnosi na višestambene zgrade koje ne čine jedinstvenu arhitektonsku cijelinu – tj. nemože se prijaviti samo jedan ulaz zgrade, nego mora ići cijeli objekt (sa svim ulazima).

Pravo na sredstva Fonda može ostvariti samo Upravitelj višestambenih zgrada (na ime i za račun suvlasnika).

Fond će dodjelivati sredstva u iznosu od 40% do 80% opravdanih troškova ukupne vrijednosti investicije, maksimalno do 1.400.000,00 kuna po ponudi.

Više informacija kao i popis tehničkih uvjeta koji moraju biti zadovoljeni pogledajte na slijedećim linkovima: