Energetski certifikat

osnovne informacije o energetskom certificiranju zgrada

Gotovo 12.000 zahtjeva za obnovu obiteljskih kuća

Javni poziv za energetsku obnovu kuća zatvoren je 10. srpnja, a zaprimljeno je 11.851 zahtjeva. Do sad je već sklopljeno više od 2.500 ugovora sa građanima vrijednih 185 milijuna kuna, za koje je odobreno 123 milijuna kuna državnih poticaja.

Petak 10. srpnja je bio posljednji dan za prijavu projekata obnove obiteljskih kuća u Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. U 2 i pol mjeseca trajanja Javnog poziva, u Fond je pristiglo 11.851 zahtjeva građana, a u provedbu se ove godine uključilo i više od 780 energetskih certifikatora diljem Hrvatske. Zahtjevi se obrađuju prema redoslijedu zaprimanja, te je do sada već sklopljeno više od 2.500 ugovora sa građanima vrijednih 185 milijuna kuna, za koje je odobreno 123 milijuna kuna državnih poticaja.

U 2.500 kuća iz 311 gradova i općina za koje su već izrađeni ugovori, odobreno je sufinanciranje za 6.200 mjera od čega su 3.700 zahvati za povećanje energetske učinkovitosti i 2.500 energetskih pregleda. Od odobrenih zahtjeva, većina sadrži mjeru obnove fasade, odnosno postavljanje toplinske zaštite vanjske ovojnice kuće ili zamjenu stolarije, čak 87%. Manji broj zahtjeva odobren je za ugradnju kondenzacijskih i kotlova na biomasu te solarnih sustava za zagrijavanje potrošne tople vode.

Najviše je prijava zaprimljeno s područja od posebne državne skrbi za koje se odobrava sufinanciranje od 80% troškova. Na kuće s tog područja odnosi se čak 75% svih dosad odobrenih sredstava. Oko 370 sklopljenih ugovora je s područja Vukovarsko-srijemske županije, što je čini županijom s najviše sklopljenih ugovora. Grad s najviše sklopljenih  ugovora, njih čak 123, je Petrinja. U Gradu Zagrebu, čiji građani prošle godine nisu imali mogućnost prijave, do sada je odobren 101 zahtjev za sufinanciranje obnove kuće.

Građani su prepoznali da energetskom obnovom kuća mogu na troškovima grijanja i hlađenja ostvariti uštede od 30 do 60% tako da u cilju što većih ušteda kombiniraju i po nekoliko mjera. Rezultat takvog pristupa je značajno povećanje iznosa sufinanciranja po kući: ove godine po kući je prosječno odobreno čak 49.000 kuna, što je gotovo dva puta više nego prošle godine kada je prosječno sufinanciranje po kući bilo 26.000 kuna.

Korisnici kojima je odobreno sufinanciranje planirane radove mogu provesti u roku od 12 mjeseci od datuma navedenog u ugovoru, kojeg će dobiti na kućnu adresu. Nakon provedenih radova, potrebno je ponovo kontaktirati odabranog certifikatora koji će izraditi završni energetski pregled i izdati energetski certifikat kuće. Korisnik će tada Fondu uputiti zahtjev za isplatu sredstava kojem će priložiti certifikat i svu ostalu dokumentaciju definiranu Javnim pozivom.  U roku od 30 dana od dana dostave potpunog zahtjeva za isplatu, Fond će isplatiti bespovratna sredstva na račune certifikatora i izvođača radova, odnosno na račun korisnika, ako je dostavio dokaz da je podmirio troškove izvedenih radova.

Preuzeto sa fzoeu.hr

Slika izgrađenosti Hrvatske do 1968.

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja objavilo je u ISPU Informacijskom sustavu prostornog uređenja snimke Hrvatske nastale prije 1968. Snimke otkrivaju izgled, veličinu, gustoću i tip naselja, rasprostranjenost cestovne mreže i ostale infrastrukturu te brojne druge zanimljive urbanističke podatke o Hrvatskoj iz tog vremena.

www.mgipu.hr

Te su snimke posebno korisne i postupcima izdavanja akata za gradnju i uporabu građevina, u postupcima ozakonjenja nezakonito izgrađenih građevina kao i u drugih postupcima prostornog uređenja i gradnje.

Naime, građevine izgrađene do 15. veljače 1968. izjednačene su sa zakonito izgrađenim građevinama te ih stoga nije potrebne ozakoniti tj. legalizirati. Potrebno je imati dokaz da je građevina izgrađena prije navedenog datuma i taj dokaz mora biti potvrđen od nadležnog tijela.

Jedan od dokaza da je građevina izgrađena do 15.2.1968. je i podatak da je ona do toga dana evidentirana na katastarskom planu ili drugoj službenoj kartografskoj podlozi, da je bila snimljena ili registrirana u bilo kojem službenom registru, karti itd. Uvid u postojeće karte i snimke najjednostavniji je i za vlasnika građevine tj. investitora financijski najpovoljniji način dokazivanja vremena gradnje građevine.

Objavljeni podaci nastajali su kroz dugi niz godina i brojna snimanja. A dio njih je prikupljen i iz vojnih karata. Naime, područje Hrvatske bilo je snimano i za potrebe vojske bivše Jugoslavije. Ministrica graditeljstvo i prostornog uređenja Anka Mrak-Taritaš pokrenula je prije tri je godine procedure dobivanja vojnih snimaka iz zraka hrvatskog područja. Vojne su snimke (aerofotogrametrijski materijal – 1968.) dostavljene Državnoj geodetskoj upravi (DGU) koja je nadležna institucija za brigu o nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka. Državna geodetska uprava dobivene snimke tehnički je obradila i njima popunila svoju evidenciju.

Snimke Hrvatske do 15.2.1968. posebno su značajne onim građanima koji su podnijeli zahtjev za ozakonjenjem svoje građevine jer nisu bili sigurni je li ona bila sagrađena prije ili poslije toga datuma. Te su snimak važne i onim građanima koji su građevine sagrađene do 15.2.1968. dogradili odnosno nadogradili nakon toga datuma jer će snimkom moći na najjednostavniji način dokazivati koji je dio građevine potrebno ozakoniti.

Snimke su koristan alat i onim građanima koji zbog bilo kojeg razloga žele dokazati legalnost svoje građevine sagrađene prije 15.2.1968. bilo da u njoj žele otvoriti obrt, pokrenuti neku drugu gospodarsku aktivnosti, iznajmljivati ju, prodavati ili nešto drugo, jer će pomoću snimke na jednostavan način moći pribaviti uporabnu dozvolu.

Snimke imaju i veliku stručnu i znanstvenu vrijednost jer se uvidom u njim može na zanimljiv način proučavati urbanistički razvoj hrvatskog prostora, uočavati poželjne I nepoželjne trendove kako bi se ovi nepoželjni u daljnjem planiranju mogli izbjeći.

Informacijski sustav prostornog uređenja (ISPU)

Preuzeto sa mgipu.hr

Javni pozivi Ministarstva gospodarstva za poticanje povećanja energetske učinkovitosti

Na stranicama Ministarstva gospodarstva objavljenu su dva Javna poziva za poticanje povećanja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije.

Namjenjeni su:

  • neprofitnim organizacijama upisanim u registar neprofitnih organizacija Ministarstva financija Republike Hrvatske
  • jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave

Davatelj donacije je Ministarstvo gospodarstva.

Sredstva za dodjelu pomoći temeljem ovoga javnog poziva osigurana su unutar proračuna Ministarstva gospodarstva u ukupnom iznosu od:

  • 3.000.000,00 kn (tri milijuna kuna) za neprofitne organizacije,
  • 10.000.000,00 kn (deset milijuna kuna) za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Više informacija potražite na slijedećim poveznicama:

obrazac prijave

 

obrazac prijave

OTVOREN JAVNI POZIV: Pilot projekt ‘Izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja 4c1.1′

 

Dana 9. srpnja 2015. Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja otvorilo je Javni poziv „Pilot projekt: Izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja“.

Poziv se odnosi na podnošenje prijava za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za projekte energetske obnove i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora u kojima se obavljaju javne djelatnosti odgoja i obrazovanja.

Za ovaj Poziv osigurano je 4.500.000,00 kn bespovratnih sredstava te iznos bespovratnih sredstava (potpora) po pojedinačnom projektu, od ukupno prihvatljivih troškova, iznosi 100%, i to iz dva izvora –  iz Europskog fonda za regionalni razvoj (iznos bespovratnih sredstava od 85% od prihvatljivih troškova) i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (iznos bespovratnih sredstava od 15% od prihvatljivih troškova).

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektnom prijedlogu iznosi 5.000,00 kuna, a najviši iznos bespovratnih sredstava iznosi 200.000,00 kuna.

Prema Operativnom programu Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., za promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije Republici Hrvatskoj je na raspolaganju 311 milijuna eura iz europskih i strukturnih investicijskih fondova (ESI), a od toga 211 milijuna eura za smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora .

Također, valja napomenuti kako se u svrhu edukacije potencijalnih prijavitelja, počevši od 1. srpnja 2015., svaku srijedu u prostorijama MGIPU organiziraju radionice vezane uz danas otvoreni Javni poziv, kao i uz nedavno otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijedloga za „Energetsku obnovu zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja“.

Sve informacije i natječajnu dokumentaciju možete pronaći na www.strukturnifondovi.hr  ili na poveznici:

Javni poziv

Preuzeto sa mgipu.hr

Ogroman interes građana za energetsku obnovu kuća – javni poziv traje do 10. srpnja

Ministar Zmajlović i Mario Klobučar, voditelj Službe za energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije Fonda , prezentirali su podatke o dosadašnjem tijeku prijava i trajanju javnog poziva. “S obzirom na odlične dosadašnje rezultate, od broja zahtjeva, mjera, do dvostruko većeg iznosa sufinanciranja po kući u odnosu na prošlu godinu, očekujemo da će se uskoro iskoristiti svih 260 milijuna kuna predviđenih sredstava te se javni poziv zatvara 10. srpnja 2015. ” – istaknuo je Mario Klobučar.

ZelenaZona.hr

Ogroman interes građana za energetsku obnovu kuća – javni poziv traje do 10. srpnja

„Izmjene programa Vlade koje smo napravili dale su rezultata. Građani su prepoznali koristi ovog programa obnove i u manje od dva mjeseca prijavljeno je gotovo 4.000 obiteljskih kuća. Drago mi je da je 60% prijava s područja od posebne državne skrbi jer su to područja kojima su ove mjere najpotrebnije. Stoga je i prosječni iznos sufinanciranja po kući ove godine gotovo dva puta veći nego lani, čak 50.000 kuna u odnosu na 26.000 kuna prošle godine. Koristi su trostruke. Osim što je u obnovljenima kućama ugodnije boraviti, smanjuju se troškovi za energiju. Ujedno činimo dobru stvar za okoliš i gospodarstvo – čuvamo radna mjesta u građevinskom sektoru i otvaramo nova. I to ne bilo kakva, nego zelena radna mjesta. Po definiciji, zelena radna mjesta su ona koja doprinose poboljšanju stanja okoliša, a nama je izuzetno bitno da se radi o radnim mjestima u ranjivom građevinskom sektoru“ – rekao je ministar zaštite okoliša i prirode Mihael Zmajlović na današnjoj konferenciji za medije na kojoj su predstavljeni podaci o trenutnom statusu programa energetske obnove obiteljskih kuća.

Ministar Zmajlović i Mario Klobučar, voditelj Službe za energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, prezentirali su podatke o dosadašnjem tijeku prijava i trajanju javnog poziva.

Javni poziv za energetsku obnovu obiteljskih kuća otvoren je 30.travnja 2015. godine, a novost je ove godine bila pojednostavljena dokumentacija, mogućnost prijave iz svakog dijela Hrvatske i to direktno u Fond te uvođenje certifikatora kojeg u potpunosti plaća Fond. Uz to je omogućena prijava nekoliko mjera te su udvostručeni maksimalni iznosi koje je bilo moguće dobiti za jednu kuću – sa 84.000 na 168.000 kuna.

Do 23.6., u manje od dva mjeseca trajanja javnog poziva, u Fond je pristiglo    3.823 zahtjeva koji stižu svakodnevno i svakodnevno se obrađuju.

Dosad je već odobreno sufinanciranje za 1.114 kuća, a vrijednost tih radova je 83 milijuna kuna, od čega je Fond sufinancirao 55 milijuna kuna, prosječno 67%. Od mjera koje se sufinanciraju najveći je interes za izmjenu stolarije i fasade, a prijavljuju se kuće većinom do 200 m2.

Najveći broj odobrenih zahtjeva je za kuće u Vukovarsko-srijemskoj županiji (176) i Osječko-baranjskoj županiji (139), a od gradova je najviše zahtjeva, njih 72, iz Petrinje. U Gradu Zagrebu, čiji građani prošle godine nisu imali mogućnost prijave, do sada je odobreno zahtjeva za 46 kuća.

Od svih pristiglih zahtjeva njih čak 60,6% odnosi se na zahtjeve za obnovu kuća s područja posebne državne skrbi za koje je sufinanciranje 80%. Iz tog se razloga na takve kuće odnosi čak 76% svih odobrenih sredstava.

Samo u ova 43 dana odobreno je sufinanciranje za 1.114 kuća na kojima će se provesti 2.751 mjera od čega je 1.534 mjera energetske učinkovitosti (fasada, stolarija, kondenzacijski kotao), 103 mjere korištenja obnovljivih izvora energije (solari, fotonaponska elektrana, kotao na biomasu, dizalica topline)  te 1.114 mjera energetskog certificiranja.

Već sada je, dakle, odobreno sufinanciranje za 2.751 mjeru dok je cijele prošle godine, kada se program provodio putem jedinica lokalne samouprave, bilo odobreno sufinanciranje za 1.500 kuća, odnosno 1.500 mjera. Osim toga, prošle godine se na javni poziv javilo tek 180 jedinica lokalne samouprave, što je značilo da građani iz ostalih gradova nisu mogli dobiti bespovratne državne poticaje. Ove godine zahtjevi su pristigli iz 258 gradova i općina što je još jedan dodatan pokazatelj interesira građana i potvrda da ovaj program mora biti dostupan svim građanima.

Osim toga građani su prepoznali da energetskom obnovom kuća mogu na troškovima grijanja i hlađenja ostvariti uštede od 30 do 60% tako da u cilju što većih ušteda kombiniraju i po nekoliko mjera. Rezultat toga je da je po jednoj kući odobreno čak 50.000 kuna, što je gotovo dva puta više nego prošle godine kada je prosječno sufinanciranje po kući bilo 26.000 kuna.

“S obzirom na odlične dosadašnje rezultate, od broja zahtjeva, mjera, do  dvostruko većeg iznosa sufinanciranja po kući u odnosu na prošlu godinu, očekujemo da će se uskoro iskoristiti svih 260 milijuna kuna predviđenih sredstava te se javni poziv zatvara 10. srpnja 2015. “ – istaknuo je Mario Klobučar, voditelj Službe za energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Pozivamo građane da do tada, u dogovoru sa svojim odabranim certifikatorom, dovrše započete pripreme i pošalju zahtjeve u Fond.

JAVNI POZIV ZA PROJEKTE ENERGETSKE OBNOVE I UVOĐENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE ZA ŠKOLE, VRTIĆE, VISOKOŠKOLSKE I DRUGE ODGOJNO OBRAZOVNE USTANOVE

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja objavljuje Pilot projekt „Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja“ Referentna oznaka: 4c1.2.

Poziv na dostavu projektnih prijedloga iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.” namijenjen je javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja.

Za ovaj Poziv osigurano je 50.000.000,00 kn bespovratnih sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Natječajna dokumentacija (zip, 2 MB)

Ubrzo objava Poziva ‘Izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu zgrada javnih ustanova koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja’.

Sa današnjim danom je završeno javno savjetovanje u cilju pripreme Poziva “Izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu zgrada javnih ustanova koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja”, te se ubrzo može očekivati i službeno objavljivanje Poziva.

Bespovratna sredstva su namijenjena izradi projektne dokumentacije za energetsku obnovu i poticanje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama u vlasništvu središnje države ili vlasništvu lokalne i područne (regionalne) samouprave ili u vlasništvu javnih ustanova koje obavljaju djelatnost predškolskog odgoja, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja te visokog obrazovanja, što će u konačnici omogućiti smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora u skladu s odredbama Direktive o energetskoj učinkovitosti 2012/27/EU .

Za realizaciju projekata (izvođenje radova, materijal, nadzor itd.) osigurano je 50 milijuna kuna iz Europskog fonda za regionalni razvoj i sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Bespovratna sredstva se dodjeljuju u maksimalnom iznosu od 95% od ukupno prihvatljivih troškova, a visina iznosa određuje se prema indeksu razvijenosti lokalnih jedinica samouprave. Radi se o pilot programu koji će biti otvoren do isteka sredstava a najkasnije do 2020. Ukoliko se osigurana sredstva iskoriste prije 2020. javni će se poziv ponovno objaviti.

 

Također, Ministarstvo će do 30. lipnja 2015. raspisati i natječaj za izradu projektne dokumentacije za „Energetsku obnovu zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja“ koja će se financirati u stopostotnom iznosu a za što je osigurano 4,5 milijuna kuna.

 

Više informacija možete potražiti na slijedećim linkovima:

Ministrica Anka Mrak-Taritaš otvara javni poziv za projekte energetske obnove i uvođenja obnovljivih izvora energije za škole, vrtiće, visokoškolske i druge odgojno obrazovne ustanove

– Javno savjetovanje s ciljem pripreme Poziva ‘Izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu zgrada javnih ustanova koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja’ (03.06.2015.-18.06.2015.)

 

Do danas odobreno 807 ugovora za obnovu kuća

Članak preuzet sa stranica Ministarstva zaštite okoliša i prirode

Priopćenje za javnost

„Za energetsku obnovu kuća građani mogu ostvariti poticaje od 40-80% visine ukupne investicije. U šest tjedana pristiglo je gotovo 3500 zahtjeva građana, a dosad smo odobrili 807 ugovora za obnovu kuća. Čitave prošle godine odobrili smo oko 1500 ugovora. Ove godine očekujemo znatno bolje rezultate jer smo izmijenili Program energetske obnove kuća i olakšali prijavnu proceduru. Za obnovu kuća mogu se javiti svi građani koji to žele. Lani to nije bilo moguće jer su obnovu kuća građanima omogućavali gradovi i općine.“ – izjavio je na sinoćnjoj tribini o projektima energetske učinkovitosti održanoj u Sesvetama ministar zaštite okoliša i prirode Mihael Zmajlović.

Petu po redu tribinu za građane na području Zagreba organizirali su Ministarstvo zaštite okoliša i prirode i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Idući tjedan održat će se tribine na Trešnjevci (16.6.) i Susedgradu (18.6.), a više informacija građani mogu pronaći na web stranicama Ministarstva.

Na temelju dosad odobrenih ugovora vrijednost radova procjenjuje se na 61 milijun kuna. Najveći interes građani pokazuju za obnovom pročelja kuća i stolarije. Građani se mogu prijaviti i za ugradnju sustava obnovljivih izvora energije. Građani koji energetski obnove svoj dom mogu ostvariti uštede na troškovima grijanja i hlađenja za 30-60%. Dok, primjerice, zamjenom električnog bojlera za grijanje solarnim sustavom mogu godišnje uštedjeti od 2300 do 3500 kuna.

Razlog za veći interes građana za poticaje je pojednostavljena procedura za prijavu. Dovoljno je obaviti energetski pregled kuće kod ovlaštenog certifikatora, zatražiti ponudu izvođača radova te dokumentaciju poslati direktno Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Lani je tek trećina gradova i općina uopće omogućila građanima sa svog područja da se jave na natječaj. Iako je osiguran novac za obnovu 6000 kuća, 2014. je potpisano samo1587 ugovora.

Za projekte zaštite okoliša i energetske učinkovitosti Fond je osigurao 600 milijuna kuna što će omogućiti investicije vrijedne gotovo 1,5 milijardi kuna. Uz pozitivne učinke na okoliš ti projekti podižu kvalitetu života građana i potiču gospodarstvo. Poslove energetske obnove obavljaju hrvatski obrtnici i tvrtke, uglavnom lokalni, pa je učinak na gospodarstvo također vidljiv – čuvamo postojeća i omogućujemo otvaranja novih radnih mjesta.

Objavljen Javni poziv za sufinanciranje energetske obnove postojećih obiteljskih kuća

Na web stranicama Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavljen je  Javni poziv za sufinanciranje energetske obnove postojećih obiteljskih kuća.

Iznosi sufinanciranja iznose:

sufinanciranje_tablica

 

Za više informacija pogledajte Javni poziv:

JAVNI POZIV (ENU-22-23/2015) fizičkim osobama (građankama/građanima) za sufinanciranje energetske obnove postojećih obiteljskih kuća

Što se sufinancira?

Slobodno nas kontaktirajte za dodatne informacije.

ELIS Inženjering d.o.o. © 2015