Energetski certifikat

osnovne informacije o energetskom certificiranju zgrada

Energetskom obnovom obiteljske kuće obitelj Jankuleski će godišnje uštediti 7000kn

STANOVNICI Dubrovačko-neretvanske županije iskoristili su najviše bespovratnih državnih poticaja za solarne kolektore,  955 tisuća kuna za 42 projekta vrijeda ukupno 1,5, milijuna kuna,
rekao je ministar zaštite okoliša i prirode Mihael Zmajlović u Cavtatu.

Po korištenju solarnih kolektora slijede stanovnici Krapinsko-zagorske županije, u kojoj je odobreno 39 projekata te Sisačko-moslavačke županije s 29 projekata, priopćeno je iz ministarstva.

Ministar Zmajlović u Cavtatu je obišao obiteljsku kuću čiji je vlasnik Srećko Jankuleski iskoristio bespovratne državne poticaje za povećanje energetske učinkovitosti kuće.

Kuća obitelji Jankuleski primjer je kako se kombiniranjem mjera energetske obnove i korištenja obnovljivih izvora energije čuva okoliš, štedi energija i smanjuju troškovi. Obnavlja se fasada, a na kući su postavljeni i solari kojima se grije voda. Korištenjem solara mogu se osigurati značajne uštede energije jer godišnje takav sustav zadovoljava od 50 do 60 posto potreba za toplom vodom”, rekao je ministar. Zahvaljujući tim mjerama kuća će prijeći iz energetskog razreda C u razred A, bit će niskoenergetska kuća. Obnovom će godišnje uštedjeti 11.814,76 kWh energije te gotovo 7000 kuna.

Zmajlović je rekao kako je samo ove godine za energetsku obnovu obiteljskih kuća stiglo 12.000 zahtjeva, a već je odobreno sufinanciranje obnove više od 7800 kuća. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji odobrena je obnova 347 kuća u kojima živi 1559 građana, ukupna vrijednost obnova je 31 milijun kuna, a Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinancira ih s 23,4 milijuna kuna, rekao je ministar.

Na javnom natječaju za obnovu višestambenih zgrada ove je godine odobreno sufinanciranje obnove tri zgrade u  Dubrovniku ukupne vrijednosti 4,5 milijuna kuna, a udio sufinanicranja je 1,8 milijuna kuna, navodi se u priopćenju.

preuzeto sa index.hr

Objavljen Javni natječaj za sufinanciranje energetske obnove višestambenih zgrada (ENU-18/2015)

Na stranicama Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavljen je Javni natječaj za sufinanciranje energetske obnove višestambenih zgrada (ENU-18/2015).

Natječaj se ne odnosi na višestambene zgrade koje ne čine jedinstvenu arhitektonsku cijelinu – tj. nemože se prijaviti samo jedan ulaz zgrade, nego mora ići cijeli objekt (sa svim ulazima).

Pravo na sredstva Fonda može ostvariti samo Upravitelj višestambenih zgrada (na ime i za račun suvlasnika).

Fond će dodjelivati sredstva u iznosu od 40% do 80% opravdanih troškova ukupne vrijednosti investicije, maksimalno do 1.400.000,00 kuna po ponudi.

Više informacija kao i popis tehničkih uvjeta koji moraju biti zadovoljeni pogledajte na slijedećim linkovima:

Krajem rujna raspisat će se novi natječaj za energetsku obnovu zgrada vrijedan 50 milijuna kuna

Ministar zaštite okoliša i prirode Mihael Zmajlović i direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Sven Müller najavili su da će građani, posredstvom upravitelja, imati na raspolaganju još dodatnih 50 milijuna kuna za energetsku obnovu višestambenih zgrada.

„U pripremi je novi natječaj kojeg će Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost raspisati 30. rujna. Ove i prošle godine pokrenuli smo energetsku obnovu 366 stambenih zgrada vrijednu 368 milijuna kuna. Energetska obnova zgrada i kuća važna je za sve nas. Građani koji žive u energetski učinkovitim zgradama i kućama imaju niže troškove grijanja, a na projektima obnove angažirane su domaće građevinske tvrtke. Tako građanima povećavamo kvalitetu života, potičemo domaće građevinare i stvaranje zelenih radnih mjesta te čuvamo okoliš“ – rekao je ministar Zmajlović.Dodao je kako je ove godine odobreno i 100% financiranje izrade projektne dokumentacije za 588 stambenih zgrada, od kojih je većina spremna za obnovu, te se iz tog razloga kreće s novim javnim natječajem. U obnovu će se moći uključiti ugradnja fotonaponskih sustava, energetski učinkovita rasvjeta ili uvođenje centralnog upravljanja sustavima grijanja i hlađenja.

„Fond će sufinancirati povećanje toplinske izolacije zgrada, zamjenu vanjske stolarije te zamjenu ili unaprjeđenje sustava grijanja. Ključan uvjet je da se provedbom planiranih mjera osigura ušteda energije za grijanje prostora od minimalno 30%. Obnovu zgrada sufinancirat ćemo u iznosu od 40 do 80% vrijednosti investicije, odnosno maksimalno 1,4 milijuna kuna po zgradi“ – izjavio je direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Sven Müller.

 

preuzeto sa fzoeu.hr

U tri godine za projekte energetske učinkovitosti odobreno milijardu kuna poticaja

Treća po redu konferencija CROENERGY2015 okupila je stručnjake iz zemlje i regije na temu financiranja održivog korištenja energije. Direktor Fonda Sven Müller je na konferenciji istaknuo kako je putem Fonda moguće ostvariti od 40 do 80% bespovratnih sredstava za projekte energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, a u protekle tri godine za takve je projekte odobreno 1 milijardu kuna poticaja.

„Investicije u mjere energetske učinkovitosti i u sustave korištenja obnovljivih izvora energije izravne su investicije u našu budućnost. Još ih važnijima čini činjenica da su snažan poticaj za gospodarstvo. Riječ je o programima energetske obnove, sustavnog gospodarenja energijom, upravljanja potrošnjom, poticanja energetske učinkovitosti u prometu i u ostalim segmentima potrošnje. Fond je u ovoj godini uspostavio suradnju sa gotovo 1000 tvrtki i više od 300 lokalnih jedinica, te više od 15.000 građana i u tom smislu smo jako zadovoljni, ali imamo ambiciozne planove i za dalje – rekao je direktor Fonda Sven Müller na trećoj po redu CROENERGY2015 konferenciji održanoj na Zagrebačkom Velesajmu u sklopu događanja Gradovi i regije. 

Konferencija se, u organizaciji Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske – REGEA-e, održala u sklopu ovogodišnjeg Zagreb Business Summita, koji ima za cilj osigurati razmjenu gospodarskih iskustava te predstaviti razvojne projekte i najbolje europske prakse. Program konferencije je okupio više od 20 predavača te su kroz niz interaktivnih panela i sekcija predstavljeni primjeri uspješnih investicija u području primjene održivog gospodarenja energijom i mogućnosti financiranja istih.

Načelnica Sektora za energetsku učinkovitost u Fondu Vesna Bukarica kroz svoju prezentaciju je sudionike, predstavnike tvrtki i jedinica lokalne samouprave, ali i građane, upoznala s vrstama projekata za koje se mogu prijaviti za sufinanciranje Fonda. “Upravljanje energijom je ključno za postizanje energetske učinkovitosti i prvi je korak za sve planirane mjere, bilo da je riječ o lokalnoj razini ili o poduzeću. Upravo zato želim istaknuti kako se u programima Fonda osim uspješnih programa energetskih obnova nalaze i programi sufinanciranja energetskih pregleda i uvođenja sustava za upravljanje energijom. Za tu smo namjenu tvrtkama osigurali 3,2 milijuna kuna, a to je samo dio od gotovo 80 milijuna kuna nacionalnih sredstava koji su ove godine bili dostupni poduzetnicima kroz 7 javnih poziva i natječaja Fonda“, istaknula je Bukarica. Dodala je da su sredstva dostupna i građanima te jedinicama lokalne i regionalne samouprave. Kroz sve programe je jasno vidljiv rast i broja odobrenih sredstava i broja prijavljenih projekata, što pokazuje i veću svijest o dobrobitima njihove primjene.

preuzeto za fzoeu.hr

Pojašnjenje vezano za obvezu izrade energetskih certifikata

Obzirom na učestale upite Ministarstvu o obvezi izrade energetskog certifikata u slučaju iznajmljivanja zgrade ili njezinoga posebnog djela, Ministrastvo daje slijedeće pojašnjenje:

 

Zakon o gradnji (Narodne novine 153/13), (dalje u tekstu Zakon), u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi Direktivu 2010/31/EU Europskog parlamenta i vijeća od 19. svibnja 2010. o energetskoj učinkovitosti zgrada, (dalje u tekstu: Direktiva), a stupio je na snagu 1.1.2014. godine.

Odredbom članka 23. stavka 1. Zakona, propisano je da se energetski certifikat zgrade, odnosno njezina posebnog dijela izdaje za zgradu, odnosno njezin poseban dio za koji je potrebno koristiti energiju za održavanje unutarnje projektne temperature u skladu s njezinom namjenom, osim za zgradu koja ima rok uporabe dvije godine i manje, za zgradu namijenjenu održavanju vjerskih obreda, za zgradu ukupne korisne površine manje od 50 m² te industrijske zgrade, radionice i nestambene poljoprivredne zgrade s malim energetskim potrebama.

Nadalje, sukladno odredbi članka 24. stavka 2. Zakona, vlasnik zgrade za koju se izdaje energetski certifikat, odnosno njezina posebnog dijela dužan je prije prodaje, iznajmljivanja, davanja u zakup ili davanja na leasing zgrade ili njezinoga posebnog dijela pribaviti energetski certifikat. Obveza pribavljanja energetskog certifikata prilikom prodaje vrijedi za Republiku Hrvatsku od njenog punopravnog članstva u Europskoj uniji tj. od 1.7.2013.

Odredba o obvezi pribavljanja energetskog certifikata u dijelu koji se odnosi na iznajmljivanje, davanje u zakup i davanje na leasing zgrade ili njezinog posebnog dijela, sukladno članku 203. Zakona, stupa na snagu 1. siječnja 2016. godine. Iznajmljivanje se u ovom kontekstu odnosi i na turističku djelatnost, stoga su i vlasnici apartmana dužni od 1. siječnja 2016. godine, prije iznajmljivanja pribaviti energetski certifikat ukoliko se radi o zgradi koja se iznajmljuje i koja ima ukupnu korisnu površinu veću od 50m2, te ukoliko se radi o posebnom dijelu zgrade koji se iznajmljuje (apartman) i koji se  nalazi u zgradi  koja ima ukupnu korisnu površinu veću od 50m2  bez obzira na površinu tog posebnog dijela (apartmana).

Napominjemo da su odredbom članka 171. Zakona propisane novčane kazne u iznosu od 5 000,00 do 10 000,00 kn za prekršaj fizičke osobe, odnosno u iznosu od 15.000,00 do 30.000,00 kn za prekršaj pravne osobe kao vlasnika zgrade, ako ne pribavi energetski certifikat zgrade ili njezinog posebnog dijela prije prodaje, iznajmljivanja, davanja u zakup ili davanja na leasing.

Nadzor nad provedbom Zakona u tom dijelu provodi inspekcija nadležna za trgovinu.

Preuzeto sa mgipu.hr

Obavijest Fonda dolazi na kućne adrese

FZOEU

Jedna kratka obavijest svima koji su zahtjeve za obnovu obiteljskih kuća poslali u 7. mjesecu, tj. u zadnjem tjednu trajanja natječaja.

Naime, rok od 45 dana koji stoji u Pozivu ističe u ponedjeljak 14.9., te je Fond počeo slati obavijesti na kućne adrese da se odgovor Fonda može očekivati tek sredinom studenog.

Obavijest:
Obavijest

Gotovo 12.000 zahtjeva za obnovu obiteljskih kuća

Javni poziv za energetsku obnovu kuća zatvoren je 10. srpnja, a zaprimljeno je 11.851 zahtjeva. Do sad je već sklopljeno više od 2.500 ugovora sa građanima vrijednih 185 milijuna kuna, za koje je odobreno 123 milijuna kuna državnih poticaja.

Petak 10. srpnja je bio posljednji dan za prijavu projekata obnove obiteljskih kuća u Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. U 2 i pol mjeseca trajanja Javnog poziva, u Fond je pristiglo 11.851 zahtjeva građana, a u provedbu se ove godine uključilo i više od 780 energetskih certifikatora diljem Hrvatske. Zahtjevi se obrađuju prema redoslijedu zaprimanja, te je do sada već sklopljeno više od 2.500 ugovora sa građanima vrijednih 185 milijuna kuna, za koje je odobreno 123 milijuna kuna državnih poticaja.

U 2.500 kuća iz 311 gradova i općina za koje su već izrađeni ugovori, odobreno je sufinanciranje za 6.200 mjera od čega su 3.700 zahvati za povećanje energetske učinkovitosti i 2.500 energetskih pregleda. Od odobrenih zahtjeva, većina sadrži mjeru obnove fasade, odnosno postavljanje toplinske zaštite vanjske ovojnice kuće ili zamjenu stolarije, čak 87%. Manji broj zahtjeva odobren je za ugradnju kondenzacijskih i kotlova na biomasu te solarnih sustava za zagrijavanje potrošne tople vode.

Najviše je prijava zaprimljeno s područja od posebne državne skrbi za koje se odobrava sufinanciranje od 80% troškova. Na kuće s tog područja odnosi se čak 75% svih dosad odobrenih sredstava. Oko 370 sklopljenih ugovora je s područja Vukovarsko-srijemske županije, što je čini županijom s najviše sklopljenih ugovora. Grad s najviše sklopljenih  ugovora, njih čak 123, je Petrinja. U Gradu Zagrebu, čiji građani prošle godine nisu imali mogućnost prijave, do sada je odobren 101 zahtjev za sufinanciranje obnove kuće.

Građani su prepoznali da energetskom obnovom kuća mogu na troškovima grijanja i hlađenja ostvariti uštede od 30 do 60% tako da u cilju što većih ušteda kombiniraju i po nekoliko mjera. Rezultat takvog pristupa je značajno povećanje iznosa sufinanciranja po kući: ove godine po kući je prosječno odobreno čak 49.000 kuna, što je gotovo dva puta više nego prošle godine kada je prosječno sufinanciranje po kući bilo 26.000 kuna.

Korisnici kojima je odobreno sufinanciranje planirane radove mogu provesti u roku od 12 mjeseci od datuma navedenog u ugovoru, kojeg će dobiti na kućnu adresu. Nakon provedenih radova, potrebno je ponovo kontaktirati odabranog certifikatora koji će izraditi završni energetski pregled i izdati energetski certifikat kuće. Korisnik će tada Fondu uputiti zahtjev za isplatu sredstava kojem će priložiti certifikat i svu ostalu dokumentaciju definiranu Javnim pozivom.  U roku od 30 dana od dana dostave potpunog zahtjeva za isplatu, Fond će isplatiti bespovratna sredstva na račune certifikatora i izvođača radova, odnosno na račun korisnika, ako je dostavio dokaz da je podmirio troškove izvedenih radova.

Preuzeto sa fzoeu.hr

Slika izgrađenosti Hrvatske do 1968.

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja objavilo je u ISPU Informacijskom sustavu prostornog uređenja snimke Hrvatske nastale prije 1968. Snimke otkrivaju izgled, veličinu, gustoću i tip naselja, rasprostranjenost cestovne mreže i ostale infrastrukturu te brojne druge zanimljive urbanističke podatke o Hrvatskoj iz tog vremena.

www.mgipu.hr

Te su snimke posebno korisne i postupcima izdavanja akata za gradnju i uporabu građevina, u postupcima ozakonjenja nezakonito izgrađenih građevina kao i u drugih postupcima prostornog uređenja i gradnje.

Naime, građevine izgrađene do 15. veljače 1968. izjednačene su sa zakonito izgrađenim građevinama te ih stoga nije potrebne ozakoniti tj. legalizirati. Potrebno je imati dokaz da je građevina izgrađena prije navedenog datuma i taj dokaz mora biti potvrđen od nadležnog tijela.

Jedan od dokaza da je građevina izgrađena do 15.2.1968. je i podatak da je ona do toga dana evidentirana na katastarskom planu ili drugoj službenoj kartografskoj podlozi, da je bila snimljena ili registrirana u bilo kojem službenom registru, karti itd. Uvid u postojeće karte i snimke najjednostavniji je i za vlasnika građevine tj. investitora financijski najpovoljniji način dokazivanja vremena gradnje građevine.

Objavljeni podaci nastajali su kroz dugi niz godina i brojna snimanja. A dio njih je prikupljen i iz vojnih karata. Naime, područje Hrvatske bilo je snimano i za potrebe vojske bivše Jugoslavije. Ministrica graditeljstvo i prostornog uređenja Anka Mrak-Taritaš pokrenula je prije tri je godine procedure dobivanja vojnih snimaka iz zraka hrvatskog područja. Vojne su snimke (aerofotogrametrijski materijal – 1968.) dostavljene Državnoj geodetskoj upravi (DGU) koja je nadležna institucija za brigu o nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka. Državna geodetska uprava dobivene snimke tehnički je obradila i njima popunila svoju evidenciju.

Snimke Hrvatske do 15.2.1968. posebno su značajne onim građanima koji su podnijeli zahtjev za ozakonjenjem svoje građevine jer nisu bili sigurni je li ona bila sagrađena prije ili poslije toga datuma. Te su snimak važne i onim građanima koji su građevine sagrađene do 15.2.1968. dogradili odnosno nadogradili nakon toga datuma jer će snimkom moći na najjednostavniji način dokazivati koji je dio građevine potrebno ozakoniti.

Snimke su koristan alat i onim građanima koji zbog bilo kojeg razloga žele dokazati legalnost svoje građevine sagrađene prije 15.2.1968. bilo da u njoj žele otvoriti obrt, pokrenuti neku drugu gospodarsku aktivnosti, iznajmljivati ju, prodavati ili nešto drugo, jer će pomoću snimke na jednostavan način moći pribaviti uporabnu dozvolu.

Snimke imaju i veliku stručnu i znanstvenu vrijednost jer se uvidom u njim može na zanimljiv način proučavati urbanistički razvoj hrvatskog prostora, uočavati poželjne I nepoželjne trendove kako bi se ovi nepoželjni u daljnjem planiranju mogli izbjeći.

Informacijski sustav prostornog uređenja (ISPU)

Preuzeto sa mgipu.hr

Javni pozivi Ministarstva gospodarstva za poticanje povećanja energetske učinkovitosti

Na stranicama Ministarstva gospodarstva objavljenu su dva Javna poziva za poticanje povećanja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije.

Namjenjeni su:

  • neprofitnim organizacijama upisanim u registar neprofitnih organizacija Ministarstva financija Republike Hrvatske
  • jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave

Davatelj donacije je Ministarstvo gospodarstva.

Sredstva za dodjelu pomoći temeljem ovoga javnog poziva osigurana su unutar proračuna Ministarstva gospodarstva u ukupnom iznosu od:

  • 3.000.000,00 kn (tri milijuna kuna) za neprofitne organizacije,
  • 10.000.000,00 kn (deset milijuna kuna) za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Više informacija potražite na slijedećim poveznicama:

obrazac prijave

 

obrazac prijave

OTVOREN JAVNI POZIV: Pilot projekt ‘Izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja 4c1.1’

 

Dana 9. srpnja 2015. Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja otvorilo je Javni poziv „Pilot projekt: Izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja“.

Poziv se odnosi na podnošenje prijava za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za projekte energetske obnove i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora u kojima se obavljaju javne djelatnosti odgoja i obrazovanja.

Za ovaj Poziv osigurano je 4.500.000,00 kn bespovratnih sredstava te iznos bespovratnih sredstava (potpora) po pojedinačnom projektu, od ukupno prihvatljivih troškova, iznosi 100%, i to iz dva izvora –  iz Europskog fonda za regionalni razvoj (iznos bespovratnih sredstava od 85% od prihvatljivih troškova) i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (iznos bespovratnih sredstava od 15% od prihvatljivih troškova).

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektnom prijedlogu iznosi 5.000,00 kuna, a najviši iznos bespovratnih sredstava iznosi 200.000,00 kuna.

Prema Operativnom programu Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., za promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije Republici Hrvatskoj je na raspolaganju 311 milijuna eura iz europskih i strukturnih investicijskih fondova (ESI), a od toga 211 milijuna eura za smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora .

Također, valja napomenuti kako se u svrhu edukacije potencijalnih prijavitelja, počevši od 1. srpnja 2015., svaku srijedu u prostorijama MGIPU organiziraju radionice vezane uz danas otvoreni Javni poziv, kao i uz nedavno otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijedloga za „Energetsku obnovu zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja“.

Sve informacije i natječajnu dokumentaciju možete pronaći na www.strukturnifondovi.hr  ili na poveznici:

Javni poziv

Preuzeto sa mgipu.hr

Ogroman interes građana za energetsku obnovu kuća – javni poziv traje do 10. srpnja

Ministar Zmajlović i Mario Klobučar, voditelj Službe za energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije Fonda , prezentirali su podatke o dosadašnjem tijeku prijava i trajanju javnog poziva. “S obzirom na odlične dosadašnje rezultate, od broja zahtjeva, mjera, do dvostruko većeg iznosa sufinanciranja po kući u odnosu na prošlu godinu, očekujemo da će se uskoro iskoristiti svih 260 milijuna kuna predviđenih sredstava te se javni poziv zatvara 10. srpnja 2015. ” – istaknuo je Mario Klobučar.

ZelenaZona.hr

Ogroman interes građana za energetsku obnovu kuća – javni poziv traje do 10. srpnja

„Izmjene programa Vlade koje smo napravili dale su rezultata. Građani su prepoznali koristi ovog programa obnove i u manje od dva mjeseca prijavljeno je gotovo 4.000 obiteljskih kuća. Drago mi je da je 60% prijava s područja od posebne državne skrbi jer su to područja kojima su ove mjere najpotrebnije. Stoga je i prosječni iznos sufinanciranja po kući ove godine gotovo dva puta veći nego lani, čak 50.000 kuna u odnosu na 26.000 kuna prošle godine. Koristi su trostruke. Osim što je u obnovljenima kućama ugodnije boraviti, smanjuju se troškovi za energiju. Ujedno činimo dobru stvar za okoliš i gospodarstvo – čuvamo radna mjesta u građevinskom sektoru i otvaramo nova. I to ne bilo kakva, nego zelena radna mjesta. Po definiciji, zelena radna mjesta su ona koja doprinose poboljšanju stanja okoliša, a nama je izuzetno bitno da se radi o radnim mjestima u ranjivom građevinskom sektoru“ – rekao je ministar zaštite okoliša i prirode Mihael Zmajlović na današnjoj konferenciji za medije na kojoj su predstavljeni podaci o trenutnom statusu programa energetske obnove obiteljskih kuća.

Ministar Zmajlović i Mario Klobučar, voditelj Službe za energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, prezentirali su podatke o dosadašnjem tijeku prijava i trajanju javnog poziva.

Javni poziv za energetsku obnovu obiteljskih kuća otvoren je 30.travnja 2015. godine, a novost je ove godine bila pojednostavljena dokumentacija, mogućnost prijave iz svakog dijela Hrvatske i to direktno u Fond te uvođenje certifikatora kojeg u potpunosti plaća Fond. Uz to je omogućena prijava nekoliko mjera te su udvostručeni maksimalni iznosi koje je bilo moguće dobiti za jednu kuću – sa 84.000 na 168.000 kuna.

Do 23.6., u manje od dva mjeseca trajanja javnog poziva, u Fond je pristiglo    3.823 zahtjeva koji stižu svakodnevno i svakodnevno se obrađuju.

Dosad je već odobreno sufinanciranje za 1.114 kuća, a vrijednost tih radova je 83 milijuna kuna, od čega je Fond sufinancirao 55 milijuna kuna, prosječno 67%. Od mjera koje se sufinanciraju najveći je interes za izmjenu stolarije i fasade, a prijavljuju se kuće većinom do 200 m2.

Najveći broj odobrenih zahtjeva je za kuće u Vukovarsko-srijemskoj županiji (176) i Osječko-baranjskoj županiji (139), a od gradova je najviše zahtjeva, njih 72, iz Petrinje. U Gradu Zagrebu, čiji građani prošle godine nisu imali mogućnost prijave, do sada je odobreno zahtjeva za 46 kuća.

Od svih pristiglih zahtjeva njih čak 60,6% odnosi se na zahtjeve za obnovu kuća s područja posebne državne skrbi za koje je sufinanciranje 80%. Iz tog se razloga na takve kuće odnosi čak 76% svih odobrenih sredstava.

Samo u ova 43 dana odobreno je sufinanciranje za 1.114 kuća na kojima će se provesti 2.751 mjera od čega je 1.534 mjera energetske učinkovitosti (fasada, stolarija, kondenzacijski kotao), 103 mjere korištenja obnovljivih izvora energije (solari, fotonaponska elektrana, kotao na biomasu, dizalica topline)  te 1.114 mjera energetskog certificiranja.

Već sada je, dakle, odobreno sufinanciranje za 2.751 mjeru dok je cijele prošle godine, kada se program provodio putem jedinica lokalne samouprave, bilo odobreno sufinanciranje za 1.500 kuća, odnosno 1.500 mjera. Osim toga, prošle godine se na javni poziv javilo tek 180 jedinica lokalne samouprave, što je značilo da građani iz ostalih gradova nisu mogli dobiti bespovratne državne poticaje. Ove godine zahtjevi su pristigli iz 258 gradova i općina što je još jedan dodatan pokazatelj interesira građana i potvrda da ovaj program mora biti dostupan svim građanima.

Osim toga građani su prepoznali da energetskom obnovom kuća mogu na troškovima grijanja i hlađenja ostvariti uštede od 30 do 60% tako da u cilju što većih ušteda kombiniraju i po nekoliko mjera. Rezultat toga je da je po jednoj kući odobreno čak 50.000 kuna, što je gotovo dva puta više nego prošle godine kada je prosječno sufinanciranje po kući bilo 26.000 kuna.

“S obzirom na odlične dosadašnje rezultate, od broja zahtjeva, mjera, do  dvostruko većeg iznosa sufinanciranja po kući u odnosu na prošlu godinu, očekujemo da će se uskoro iskoristiti svih 260 milijuna kuna predviđenih sredstava te se javni poziv zatvara 10. srpnja 2015. “ – istaknuo je Mario Klobučar, voditelj Službe za energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Pozivamo građane da do tada, u dogovoru sa svojim odabranim certifikatorom, dovrše započete pripreme i pošalju zahtjeve u Fond.

JAVNI POZIV ZA PROJEKTE ENERGETSKE OBNOVE I UVOĐENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE ZA ŠKOLE, VRTIĆE, VISOKOŠKOLSKE I DRUGE ODGOJNO OBRAZOVNE USTANOVE

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja objavljuje Pilot projekt „Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja“ Referentna oznaka: 4c1.2.

Poziv na dostavu projektnih prijedloga iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.” namijenjen je javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja.

Za ovaj Poziv osigurano je 50.000.000,00 kn bespovratnih sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Natječajna dokumentacija (zip, 2 MB)

Ubrzo objava Poziva ‘Izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu zgrada javnih ustanova koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja’.

Sa današnjim danom je završeno javno savjetovanje u cilju pripreme Poziva “Izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu zgrada javnih ustanova koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja”, te se ubrzo može očekivati i službeno objavljivanje Poziva.

Bespovratna sredstva su namijenjena izradi projektne dokumentacije za energetsku obnovu i poticanje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama u vlasništvu središnje države ili vlasništvu lokalne i područne (regionalne) samouprave ili u vlasništvu javnih ustanova koje obavljaju djelatnost predškolskog odgoja, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja te visokog obrazovanja, što će u konačnici omogućiti smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora u skladu s odredbama Direktive o energetskoj učinkovitosti 2012/27/EU .

Za realizaciju projekata (izvođenje radova, materijal, nadzor itd.) osigurano je 50 milijuna kuna iz Europskog fonda za regionalni razvoj i sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Bespovratna sredstva se dodjeljuju u maksimalnom iznosu od 95% od ukupno prihvatljivih troškova, a visina iznosa određuje se prema indeksu razvijenosti lokalnih jedinica samouprave. Radi se o pilot programu koji će biti otvoren do isteka sredstava a najkasnije do 2020. Ukoliko se osigurana sredstva iskoriste prije 2020. javni će se poziv ponovno objaviti.

 

Također, Ministarstvo će do 30. lipnja 2015. raspisati i natječaj za izradu projektne dokumentacije za „Energetsku obnovu zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja“ koja će se financirati u stopostotnom iznosu a za što je osigurano 4,5 milijuna kuna.

 

Više informacija možete potražiti na slijedećim linkovima:

Ministrica Anka Mrak-Taritaš otvara javni poziv za projekte energetske obnove i uvođenja obnovljivih izvora energije za škole, vrtiće, visokoškolske i druge odgojno obrazovne ustanove

– Javno savjetovanje s ciljem pripreme Poziva ‘Izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu zgrada javnih ustanova koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja’ (03.06.2015.-18.06.2015.)

 

Do danas odobreno 807 ugovora za obnovu kuća

Članak preuzet sa stranica Ministarstva zaštite okoliša i prirode

Priopćenje za javnost

„Za energetsku obnovu kuća građani mogu ostvariti poticaje od 40-80% visine ukupne investicije. U šest tjedana pristiglo je gotovo 3500 zahtjeva građana, a dosad smo odobrili 807 ugovora za obnovu kuća. Čitave prošle godine odobrili smo oko 1500 ugovora. Ove godine očekujemo znatno bolje rezultate jer smo izmijenili Program energetske obnove kuća i olakšali prijavnu proceduru. Za obnovu kuća mogu se javiti svi građani koji to žele. Lani to nije bilo moguće jer su obnovu kuća građanima omogućavali gradovi i općine.“ – izjavio je na sinoćnjoj tribini o projektima energetske učinkovitosti održanoj u Sesvetama ministar zaštite okoliša i prirode Mihael Zmajlović.

Petu po redu tribinu za građane na području Zagreba organizirali su Ministarstvo zaštite okoliša i prirode i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Idući tjedan održat će se tribine na Trešnjevci (16.6.) i Susedgradu (18.6.), a više informacija građani mogu pronaći na web stranicama Ministarstva.

Na temelju dosad odobrenih ugovora vrijednost radova procjenjuje se na 61 milijun kuna. Najveći interes građani pokazuju za obnovom pročelja kuća i stolarije. Građani se mogu prijaviti i za ugradnju sustava obnovljivih izvora energije. Građani koji energetski obnove svoj dom mogu ostvariti uštede na troškovima grijanja i hlađenja za 30-60%. Dok, primjerice, zamjenom električnog bojlera za grijanje solarnim sustavom mogu godišnje uštedjeti od 2300 do 3500 kuna.

Razlog za veći interes građana za poticaje je pojednostavljena procedura za prijavu. Dovoljno je obaviti energetski pregled kuće kod ovlaštenog certifikatora, zatražiti ponudu izvođača radova te dokumentaciju poslati direktno Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Lani je tek trećina gradova i općina uopće omogućila građanima sa svog područja da se jave na natječaj. Iako je osiguran novac za obnovu 6000 kuća, 2014. je potpisano samo1587 ugovora.

Za projekte zaštite okoliša i energetske učinkovitosti Fond je osigurao 600 milijuna kuna što će omogućiti investicije vrijedne gotovo 1,5 milijardi kuna. Uz pozitivne učinke na okoliš ti projekti podižu kvalitetu života građana i potiču gospodarstvo. Poslove energetske obnove obavljaju hrvatski obrtnici i tvrtke, uglavnom lokalni, pa je učinak na gospodarstvo također vidljiv – čuvamo postojeća i omogućujemo otvaranja novih radnih mjesta.

ELIS Inženjering d.o.o. © 2015