Energetski certifikat

osnovne informacije o energetskom certificiranju zgrada

Od 15. travnja 2016. nastavlja se energetska obnova odgojno-obrazovnih javnih ustanova, za izradu projektne dokumentacije povećana alokacija!

Budući da je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije odobrilo Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja ponovno pokretanje zaprimanja projektnih prijedloga po Pilot projektu ‘Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja’, ref. oznaka 4c1.2., kreće energetska obnova odgojno-obrazovnih javnih ustanova.

Kako bi se iscrpila trenutno raspoloživa financijska sredstva po ovom Pozivu, od 15. travnja 2016. ponovno će se zaprimati projektni prijedlozi za radove na energetskoj obnovi, isključivo pod uvjetima jednakim onima prije obustave Poziva. Za ove je projektne prijedloge na raspolaganju još gotovo 24 milijuna kuna.

No, Pilot projekt ‘Izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja’, ref. oznaka 4c1.1. se, temeljem dopisa Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, od 15. travnja 2016. zatvara.

S obzirom da je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije odobrilo povećanje iznosa dostupnih financijskih sredstava za predmetni Poziv koji je potreban za donošenje Odluka o financiranju, bespovratna sredstava dodijelit će se projektnim prijedlozima koji su pristigli do trenutka stupanja na snagu privremene obustave Poziva, a nalaze se na rezervnoj listi koja obuhvaća one projektne prijedloge koji su zadovoljili minimalni bodovni prag.

Postupak dodjele za projektne prijedloge s rezervne liste nastavit će se pod uvjetima koji su jednaki onima u objavljenom Pozivu.

preuzeto sa mgipu.hr

Za srpanj najavljeni natječaji za energetsku obnovu obiteljskih kuća i zgrada

ECert_bannerFond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i ove će godine građanima sufinancirati sve uspješne programe energetske učinkovitosti iz prošle godine, pa tako građani mogu očekivati poticaje od oko 45 posto za obnovu obiteljskih kuća i zgrada, te za kupnju energetski učinkovitih kućanskih uređaja A+++ i eko vozila.

Fond bi u srpnju trebao objaviti javni natječaj za građane namijenjen poticanju energetske obnove obiteljskih kuća i zgrada, a tijekom godine očekuju se i natječaji za sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih kućanskih uređaja i eko vozila, rekao je Hini njegov direktor Sven Müller.

Za to su Hrvatskoj već dostupna sredstva iz EU fondova, ali će se morati smanjiti postotak sufinanciranja, koji će u prosjeku iznositi oko 45 posto.

“Za programe kakve provodi Fond, Hrvatskoj su već dostupna i europska sredstva. Kako bismo građanima i tvrtkama olakšali povlačenje tih sredstava i poštedjeli ih kompleksnih procedura, Fond će sredstva povući direktno i onda ih dijeliti kroz javne natječaje”, rekao je Müller.

To podrazumijeva određene prilagodbe hrvatskih programa europskim uvjetima financiranja, tako da će se smanjiti postotak sufinanciranja na otprilike 45 posto. Lani je Fond osigurao oko 500 milijuna kuna za energetsku obnovu 9.400 obiteljskih kuća, a državni poticaji kretali su se od 40 do 80 posto, ovisno o lokaciji.

Müller je najavio da se ove godine neće bitno smanjivati proračun Fonda u odnosu na prošlu godinu, koji se financirao iz prodaje emisijskih jedinica, a sada će to zamijeniti europska sredstva. “Država ove godine planira energetski obnoviti oko 4000 kuća, koliko ih je do sada već obnovljeno zahvaljujući prošlogodišnjim poticajima”, kaže Müller.

Osim na programima energetske obnove Fond surađuje s UNDP-om na projektu elektrifikacije ruralnih sredina, te radi na razvoju posebnog programa za problem energetskog siromaštva, odnosno obnovu kuća socijalno ugroženih građana.

“Dio građana živi u energetski jako lošim kućama i nema minimalne uvjete za pristojan život. Tu definitivno vidim ulogu Fonda – da se bori protiv energetskog siromaštva upravo energetskom učinkovitošću”, poručio je Müller.

U vezi energetske obnove višestambenih zgrada, Müller navodi da je obnovu ugovorilo već 366 zgrada, a uskoro će biti objavljeni rezultati natječaja koji su provedeni krajem prošle godine, tako da će uskoro krenuti radovi na brojnim zgradama.

preuzeto sa poslovni.hr

Informacije o prošlogodišnjem natječaju

Fond je do 10. srpnja prošle godine, kada je javni poziv zatvoren, zaprimio oko 12.300 zahtjeva za sufinanciranje obiteljskih kuća. Od toga je prihvaćeno njih oko 9.350. Radi se o projektima obnove kuća vrijednima više od 833 milijuna kuna, za koje je Fond osigurao oko pola milijarde kuna poticaja.

Do sad je Fond isplatio poticaje za oko 3.100 kuća, odnosno završeno je više od 30 posto projekata. Na temelju dostavljene dokumentacije (u koju se ubraja i završni energetski pregled te certifikat tih kuća) građanima je isplaćeno više od 145 milijuna kuna.

Važno je istaknuti da je u sklopu programa građanima u potpunosti pokriven i trošak angažiranja energetskih certifikatora.

Kad je riječ o teritorijalnoj raspodjeli sredstava, među županijama s najvećim brojem odobrenih projekata prednjače Osječko-baranjska i Vukovarsko-srijemska županija.

Od 485 lokalnih jedinica u kojima se projekti provode, na prvom mjestu po broju projekata je Zagreb(537), a slijede ga Petrinja te Vukovar, s više od 300 kuća po gradu. Takva raspodjela ne čudi, s obzirom na to da su kuće na područjima od posebne državne skrbi imale pravo na poticaje u visini do 80 posto investicije.

Podaci po županijama

 preuzeto sa tportal.hr

Ukida se obveza energetskog certificiranja pružateljima usluga smještaja u stanovima, apartmanima i kućama za odmor

Ministar graditeljstva i prostornog uređenja Lovro Kuščević donio je Pravilnik o izmjeni Pravilnika o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju kojim se briše odredba članka 6. stavka 2. tog Pravilnika koja obvezuje pružatelje ugostiteljskih usluga smještaja u stanovima, apartmanima i kućama za odmor na pribavljanje energetskog certifikata.

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju je objavljen u Narodnim novinama broj 22/2016 od 11. ožujka 2016. i stupa na snagu osmoga dana od dana objave.

Ukidanje obveze energetskog certificiranja pružateljima usluga smještaja u stanovima, apartmanima i kućama za odmor

ApartmaniMinistar graditeljstva i prostornog uređenja Lovro Kuščević danas je donio odluku o upućivanju u proceduru izmjene Pravilnika o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (“Narodne novine”, br. 48/14, 150/14 i 133/15) kojom se briše odredba članka 6. stavka 2. tog  Pravilnika koja obvezuje pružatelje ugostiteljskih usluga smještaja u stanovima, apartmanima i kućama za odmor na pribavljanje energetskog certifikata.

 

Odluka je donijeta jer je razvidno da trenutno Pravilnikom propisana obveza ne proizlazi iz Direktive 2010/31/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 19. svibnja 2010. o energetskoj učinkovitosti zgrada (preinaka) (SL L 153, 18.6.2010.) a niti je ista propisana Zakonom o gradnji (“Narodne novine”, br. 153/13).

Naime, svrha i cilj obveze propisane navedenom Direktivom je upoznavanje potencijalnog kupca, odnosno budućeg vlasnika, najmoprimca, zakupnika, i primatelja leasinga s potrošnjom energije tj troškovima za energiju koje će snositi uporabom određene kupljene, odnosno uzete u najam, zakup ili leasing zgrade ili njezina posebnog dijela. U slučaju pružanja ugostiteljskih usluga smještaja gostima u stanovima, apartmanima i kućama za odmor troškovi za energiju uračunati su u cijenu noćenja “paušalno” tj. bez obzira na potrošnju energije. Nadalje, zajednički stav dvaju ministarstava je da se pružanje ugostiteljskih usluga smještaja gostima u stanovima, apartmanima i kućama za odmor ne može smatrati iznajmljivanjem, davanjem u zakup niti davanjem u leasing, već se radi o pružanju usluge smještaja.

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja u suradnji s Ministarstvom turizma i dalje će poticati i taj dio turističkog sektora na izradu energetskih certifikata jer je briga o zaštiti okoliša, koja se između ostaloga iskazuje odgovornom potrošnjom energije, jedan od koraka prema unapređenju standarda u hrvatskom turizmu i hrvatskom graditeljstvu uopće, a ta su nam pitanja od zajedničkog interesa.

Iznajmljivači koji su izradili energetski certifikat s tim su dokumentom dobili mogućnost prijave za sredstva iz fondova Europske unije namijenjena poboljšanju energetskih svojstava zgrada a kroz programe poticaja energetske učinkovitosti omogućeno je i sufinanciranje sredstva uloženih u izradu energetskog certifikata. Važno je napomenuti da energetski certifikat vrijedi 10 godina što ostavlja dovoljno prostora za planiranje prijave za bespovratna poticajna sredstva.

Posebno naglašavamo da je cilj i jednog i drugog ministarstva da energetski certifikati koji će se izdavati turističkom sektoru, i svim drugim naručiteljima, budu kvalitetni i na najvišoj profesionalnoj razini. Stoga je jedan od prioriteta Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja aktivna suradnja s ovlaštenim osoba za energetske preglede i energetsko certificiranje i nadzor kvalitete rada kako bi se hrvatske ovlaštene osobe nametnule i uspješno svoje usluge nudile na tržištu Europske unije kao i u zemljama u našem neposrednom okruženju.

Zagreb, 17. veljače 2016.

Samostalna služba za odnose s javnošću i informiranje

preuzeto sa mgipu.hr
ELIS Inženjering d.o.o. © 2015