Energetski certifikat

osnovne informacije o energetskom certificiranju zgrada

Informacija o statusu pripreme Poziva za energetsku obnovu obiteljskih kuća

Na stranicama Ministarstva objavljene su nove informacije o Pozivu za energetsku obnovu obiteljskih kuća

Prenosimo najbitnije rečenice:

Ministarstvo planira navedeni Poziv objaviti promptno po ispunjavanju osnovnog preduvjeta (…). Naime, (…) Uredba ne predviđa mogućnost da korisnik sredstava (…) bude fizička osoba. Izmjenu navedene odredbe (…), Ministarstvo je pokrenulo još u drugoj polovini 2016. godine putem službenih predstavnika RH u tijelima pri Europskoj uniji.

Nadalje, očekuje se da bi cijeli proces (…), trebao biti okončan do kraja 2017. godine te da bi nova pravila stupila na snagu od siječnja 2018. godine, na taj način otvarajući prostor za objavu navedenog Poziva za energetsku obnovu obiteljskih kuća.

(…) te da će Poziv promicati integralni pristup kroz koji će biti potrebno ostvariti najmanje 50 posto ušteda energije za grijanje/hlađenje

Još uvijek nije poznato na koji način će se dodjeljivati sredstva donacije niti koliko će iznosti maksimalna donacija po mjeri (obnova stolarije, toplinska zaštita ovojnice…).

www.mgipu.hr

Donesen Pravilnik o sustavu izobrazbe i certificiranja građevinskih radnika koji ugrađuju dijelove zgrade koji utječu na energetsku učinkovitost u zgradarstvu

Ministar graditeljstva i prostornoga uređenja Predrag Štromar donio je na temelju članka 33. Zakona o energetskoj učinkovitosti (Narodne novine broj 127/14) Pravilnik o sustavu izobrazbe i certificiranja građevinskih radnika koji ugrađuju dijelove zgrade koji utječu na energetsku učinkovitost u zgradarstvu.
 
Ovim Pravilnikom se propisuju:

  • uvjeti i mjerila za certificiranje građevinskih radnika koji ugrađuju dijelove zgrade koji utječu na energetsku učinkovitost u zgradarstvu;
  • stručna sprema i radno iskustvo potrebno za pristupanje Programu izobrazbe;
  • sadržaj i način provođenja Programa izobrazbe i provjere znanja te stručno usavršavanje;
  • Registar certificiranih građevinskih radnika koji ugrađuju dijelove zgrade koji utječu na energetsku učinkovitost u zgradarstvu;
  • Registar Nositelja Programa izobrazbe za certificiranje građevinskih radnika koji ugrađuju dijelove zgrade koji utječu na energetsku učinkovitost u zgradarstvu;
  • uvjeti za izdavanje suglasnosti za provođenje Programa izobrazbe;
  • obveze Nositelja Programa izobrazbe;
  • nadzor nad radom Nositelja Programa izobrazbe;
  • uvjeti i način izdavanja Potvrde za obavljanje radova na ugradnji dijelova zgrade koji utječu na  energetsku učinkovitost u zgradarstvu u Republici Hrvatskoj, temeljem certifikata izdanog u drugoj državi ugovornici;
  • Evidencija fizičkih osoba koje u Republici Hrvatskoj mogu obavljati radove na ugradnji dijelova zgrade koji utječu na energetsku učinkovitost u zgradarstvu  temeljem certifikata izdanog u drugoj državi ugovornici Europskog gospodarskog prostora.

Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave odnosno 20. srpnja 2017. godine.

Tekst pravilnika možete preuzeti ovdje.

preuzeto sa mgipu.hr

Održane regionalne radionice o provedbi Ugovora za energetsku obnovu višestambenih zgrada

U sklopu provedbe PDP-a ‘Energetska obnova višestambenih zgrada’ Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kao Posredničko tijelo razine 2 održao je četiri regionalne radionice (Zagreb 27.06., Rijeka 28.06., Osijek 30.06., Split 04.07.) na temu ‘Provedba Ugovora sufinanciranih bespovratnim EU sredstvima za period 2014.-2020.’. Predstavnici Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja (Posredničko tijelo razine 1) su sudjelovali na radionicama te održali kratke prezentacije u kojima su se osvrnuli na dosadašnje rezultate i buduće korake u provedbi energetske obnove višestambenih zgrada.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Provedbene radionice namijenjene su Korisnicima koji su dobili Odluku o financiranju energetske obnove višestambenih zgrada pa je naglasak na radionicama stavljen na važnost pravilnog provođenja postupaka nabave, ali i na procedure daljnje provedbe projekta. Svi Korisnici čiji su projektni prijedlozi prošli fazu provjere i koji su dobili Odluku o financiranju uskoro će dobiti i pripadajući Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fondova u financijskom razdoblju 2014.–2020.

Svi uvjeti koji se primjenjuju za projekte financirane iz europskih strukturnih i investicijskih fondova definirani su Općim uvjetima Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava koji se potpisuje s Korisnikom, a objavljuje uz svaki Poziv za dostavu projektnih prijedloga. Korisnik je obvezan provesti ugovoreni projekt s dužnom pažnjom, transparentno, u skladu s najboljom praksom u predmetnom području, sukladno Ugovoru. 

Period koji slijedi izuzetno je važan za Korisnike bespovratnih EU sredstava u smislu razumijevanja svih faza provedbe Ugovara na temelju kojeg će realizirati svoje projekte energetske obnove. U slučaju pogrešaka, nepravilnosti i prijevara utvrđenih u Korisnikovu postupanju, dolazi i do financijskih korekcija.

Kako bi se moguće nepravilnosti i korekcije smanjile na minimum, stručni tim Posredničkog tijelo razine 2 biti će na raspolaganju Korisnicima kroz individualna savjetovanja, sastanke te uobičajene načine komunikacije putem e-maila.

preuzeto sa mgipu.hr

ELIS Inženjering d.o.o. © 2016