Energetski certifikat

osnovne informacije o energetskom certificiranju zgrada

Obavijest o radionicama o energetskoj obnovi obiteljskih kuća

Prenosimo članak sa fzoeu.hr:

Zadnjih nekoliko tjedana zaprimamo sve više poziva građana s upitom u vezi radionica o energetskoj obnovi obiteljskih kuća koje pojedine tvrtke organiziraju po lokalnim jedinicama. Iste se ne provode u suorganizaciji Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost niti na njima sudjeluju naši djelatnici. Građani su zbunjeni jer uz traženu financijsku naknadu dobivaju informacije o uvjetima natječaja i postotcima subvencija koje nisu u potpunosti točne.

Pozdravljamo sve inicijative informiranja građana o energetskoj učinkovitosti, međutim naglašavamo da te informacije moraju biti istinite i točne te ne smiju dovoditi građane u bilo kakvu zabludu glede uvjeta sufinanciranja. Vezano za to, Fond je kontaktirao pojedine tvrtke koje su održavale takve radionice i ukazao im na činjenicu da će se uvjeti sufinanciranja energetske obnove obiteljskih kuća u 2016. godini mijenjati. Naime,  Republici Hrvatskoj su u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija za ovu namjenu raspoloživa sredstva europskih fondova te se, u suradnji s nadležnim ministarstvima, upravo radi na usklađivanju odrednica programa sa europskim uvjetima.

Čim budu definirani svi uvjeti novog natječaja, Fond će ih objaviti na svojim stranicama, o njima informirati javnost te provesti informativno-edukativnu kampanju koja će uključivati i niz tematskih radionica za građane, a koje će biti isključivo u organizaciji Fonda.

Najava novih natječaja i promjena u natječaju

zewNa međunarodnoj konferenciji „Ususret održivoj energetskoj uniji“ održanoj u sklopu 7. Zagrebačkog energetskog tjedna, jedna od ključnih tema odnosila se na mogućnosti sufinanciranja projekta energetske učinkovitosti Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kroz prikaz dosadašnjih rezultata i najavu budućih izazova.

„Prošle je godine najviše sredstava bilo osigurano za energetsku obnovu kuća koje se trenutno obnavljaju po cijeloj Hrvatskoj. Za obnovu su se prijavili građani iz 485 gradova i općina, od ukupno 555. Za sufinanciranje obnove kuća zaprimili smo više od 12.300 zahtjeva, a čak je 76% njih odnosno oko 9.300 kuća dobilo odobrenje za sufinanciranje. Riječ je o projektima vrijednim oko 833 milijuna kuna, za čiju provedbu je osigurano oko pola milijarde kuna poticaja. Osim kuća, veliki interes iskazan je za obnovu višestambenih zgrada, njih 366 na području cijele Hrvatske. Ti projekti vrijedni su 367,5 milijuna kuna, a iz Fonda je za njih osigurano 150 milijuna kuna bespovratnih sredstava. Dodatnih 116 milijuna kuna bilo je osigurano za energetske preglede i certificiranje, izradu projektne dokumentacije za energetsku obnovu te ugradnju individualnih mjerila potrošnje toplinske energije. S programima obnove nastavljamo dalje, uz određene izmjene.“ – rekla je Vesna Bukarica, načelnica Sektora za energetsku učinkovitost u Fondu.

Prema predviđanjima Programa Vlade iz 2014. godine, od ove godine će se za energetsku obnovu kuća i zgrada sredstva povlačiti iz dostupnih Europskih fondova, u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija. Operativnim programom je za obnovu stambenog sektora Fondu kao korisniku tvz. „global grant“ sheme (iz Fondova Europske unije) dostupno čak 100 milijuna eura do 2020. godine., kako bi uložio u smanjenje potrošnje energije stambenog sektora. Povlačenje EU sredstava podrazumijeva i prilagodbu uvjeta sufinanciranja. „Od značajnijih pomaka u poboljšanju programa obnove biti će spajanje dosadašnja dva javna poziva i natječaj – u jedan natječaj. Također, projekti će, kako bi zadovoljili uvjete za sufinanciranje, morati ostvariti više od 50% ušteda energije potrebne za zagrijavanje. Takva novost ne bi trebala utjecati na smanjenje broja prijavljenih kuća i zgrada, s obzirom da su i sad prosječne uštede sufinanciranih projekata veće od 60%, a neke idu čak i do 80%. Energetske preglede i projektiranje će se vjerojatno sufinancirati s 85%, a projekte obnove 40,45 ili 50%, ovisno o koeficijentu razvijenosti županija u kojima se nalaze. Informacije očekujemo u tjednima koji dolaze, kada bismo od Europske komisije trebali dobiti konačnu potvrdu uvjeta.“ – izjavila je Bukarica na 7. Zagrebačkom energetskom tjednu.

preuzeto sa fzoeu.hr

Vlada RH razriješila Svena Müllera, za v.d. direktora Fonda imenovan Ljubomir Majdandžić

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj dana 28. travnja 2016. godine prihvatila zahtjev direktora Svena Müllera za razrješenjem s te dužnosti.

„G.Müller je dužnost direktora Fonda korektno obavljao dvije i pol godine budući da su u tom razdoblju pokrenuti i sufinancirani brojni projekti energetske učinkovitosti i zaštite okoliša.“, izjavio je ministar zaštite okoliša i prirode Slaven Dobrović.

Razrješenje na osobni zahtjev Müller je zatražio kako bi se posvetio novim poslovnim izazovima. „Vođenje jedne institucije poput Fonda koja u sebi sublimira različita područja djelovanja je značajan profesionalni izazov. S obzirom da sam došao iz gospodarstva cilj mi je bio Fond što više otvoriti javnosti, maksimalno pojednostaviti procedure i relativizirati administrativne barijere kako bi naša sredstva bila što dostupnija svim potencijalnim korisnicima, pogotovo građanima i tvrtkama. Vjerujem da sam to u velikoj mjeri i uspio.“, komentirao je Müller.

U nadolazećem razdoblju pred Fond se postavljaju novi zadatci te će fokus biti na projektima održivog gospodarenja otpadom kako bi se Hrvatska što prije prilagodila zahtjevima kružnog gospodarstva koje je u skladu s EU direktivama.

Ministar Dobrović ističe da je prioritet Vladine politike zaštite okoliša znatno povećanje količine otpada koji se odvojeno prikuplja te da se jedinicama lokalne samouprave omogući sufinanciranje gradnje reciklažnih centara i sortirnica.

Ispunjavanje tog zadatka bit će povjereno novom direktoru koji će se izabrati putem javnog natječaja, a dotad će Fondom upravljati vršitelj dužnosti direktora prof. dr. sc. Ljubomir Majdandžić, dipl. ing. Majdandžić je izvanredni je profesor na Elektrotehničkom fakultetu Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, utemeljio je Hrvatsku stručnu udrugu za Sunčevu energiju. Autor je brojnih znanstvenih i stručnih radova iz područja energetike, obnovljivih izvora energije i održivog razvoja u zemlji i inozemstvu.

preuzeto sa fzoeu.hr

28. travnja 2016. zatvara se Poziv 4c1.2.

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja s danom 28. travnja 2016. godine trajno zatvara Pilot projekt „Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja 4c1.2.“, (referentna oznaka KK.04.2.1.02.).

Poziv na dostavu projektnih prijedloga trajno se zatvara jer je prijavljeni iznos premašio raspoloživu alokaciju.

Zbog trajnog zatvaranja Poziva 4c1.2. otkazuje se informativna radionica najavljena za 27. travnja 2016., kao i daljnje održavanje informativnih radionica.

preuzeto sa mgipu.hr

Od 15. travnja 2016. nastavlja se energetska obnova odgojno-obrazovnih javnih ustanova, za izradu projektne dokumentacije povećana alokacija!

Budući da je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije odobrilo Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja ponovno pokretanje zaprimanja projektnih prijedloga po Pilot projektu ‘Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja’, ref. oznaka 4c1.2., kreće energetska obnova odgojno-obrazovnih javnih ustanova.

Kako bi se iscrpila trenutno raspoloživa financijska sredstva po ovom Pozivu, od 15. travnja 2016. ponovno će se zaprimati projektni prijedlozi za radove na energetskoj obnovi, isključivo pod uvjetima jednakim onima prije obustave Poziva. Za ove je projektne prijedloge na raspolaganju još gotovo 24 milijuna kuna.

No, Pilot projekt ‘Izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja’, ref. oznaka 4c1.1. se, temeljem dopisa Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, od 15. travnja 2016. zatvara.

S obzirom da je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije odobrilo povećanje iznosa dostupnih financijskih sredstava za predmetni Poziv koji je potreban za donošenje Odluka o financiranju, bespovratna sredstava dodijelit će se projektnim prijedlozima koji su pristigli do trenutka stupanja na snagu privremene obustave Poziva, a nalaze se na rezervnoj listi koja obuhvaća one projektne prijedloge koji su zadovoljili minimalni bodovni prag.

Postupak dodjele za projektne prijedloge s rezervne liste nastavit će se pod uvjetima koji su jednaki onima u objavljenom Pozivu.

preuzeto sa mgipu.hr

ELIS Inženjering d.o.o. © 2015